OM: beschuldigingen van Zembla sloegen nergens op

Het Vara tv-programma Zembla heeft het Openbaar Ministerie ten onrechte beschuldigd en  een aantal officieren ‘in hun integriteit geschaad’.  Van manipulatie en vervalsing van bewijs was geen sprake. Dat blijkt uit een onderzoek (lees hier) dat het Openbaar Ministerie gisteren aan de Kamer stuurde. Zembla ontkent fouten te hebben gemaakt. Eerder werd op dit blog

zemblaHet Vara tv-programma Zembla heeft het Openbaar Ministerie ten onrechte beschuldigd en  een aantal officieren ‘in hun integriteit geschaad’.  Van manipulatie en vervalsing van bewijs was geen sprake. Dat blijkt uit een onderzoek (lees hier) dat het Openbaar Ministerie gisteren aan de Kamer stuurde. Zembla ontkent fouten te hebben gemaakt.

Eerder werd op dit blog over het conflict tussen het Openbaar Ministerie, Vrij Nederland en Zembla hier over bericht. Strekking van beide journalistieke producties was dat het Openbaar Ministerie met grote regelmaat ernstige blunders begaat, die niet worden bestraft. Er zou zelfs sprake zijn van promoties. Volgens Zembla zouden officieren van justitie bewijsmateriaal achterhouden of vervalsen om zo de uitkomst van strafzaken te manipuleren. Lees hier de berichtgeving op de Vara-site onder de kop ‘foute officieren’. Het Openbaar Ministerie liet de lijst met 96 zaken onderzoeken door het Wetenschappelijk Bureau van het OM en kwam tot de conclusie dat er in 17 zaken sprake was van een verzuim door de officier. In vijf daarvan verbond de rechter daar geen consequenties aan. In drie zaken was de fout door de politie gemaakt. Zo bleven er 9 zaken over waarin door het openbaar ministerie een fout was gemaakt. Zembla had de 96 zaken geselecteerd uit een tijdsbestek van 13 jaar.Volgens het tv-programma waren er 150 verdachten de dans ontsprongen.

Het OM zegt nu dat er van deze beschuldigingen niets is overgebleven. Bij de geconstateerde fouten gaat het vaak om het niet vernietigen van zogenoemde geheimhouders-gesprekken. Verslagen van afgeluisterde gesprekken tussen verdachten en advocaten.

Eindredacteur Kees Driehuis zegt dat het Openbaar Ministerie met zijn redactie een afspraak heeft gemaakt om verder te praten. Hij constateert dat het parket-generaal geen klacht heeft ingediend bij de Raad voor de Journalistiek, zoals het wel tegen VN had gedaan. Daaruit concludeert hij dat zijn redactie journalistiek niets te verwijten valt. Dat het OM van de 96 aangedragen zaken er maar 9 overhoudt waarin iets fout is gegaan noemt hij een kwestie van interpretatieverschillen. ‘Daarover kun je van mening met elkaar verschillen’. Het ging er volgens hem om te laten zien dat bij justitie ‘echt vrij veel fouten worden gemaakt’. De lijst met 96 zaken had niet de bedoeling een compleet beeld te geven. Hij ziet het als een ‘greep uit de fouten’. Uit snelle lezing van het onderzoeksrapport, waarvoor de hoogleraren Paul Mevis en Theo de Roos hebben geadviseerd, heeft Driehuis nog niet begrepen dat zijn tv-programma onzorgvuldig zou zijn geweest.

Driehuis wil niet reageren op de mededeling dat er volgens het OM helemaal geen 150 verdachten vrij zouden zijn gekomen als gevolg van fouten. ‘Daarover ben ik nog met mijn redactie in gesprek’. Het lijkt hem waarschijnlijk dat Zembla in een volgende uitzending op dit thema zou terugkomen.

Bekijk hier een fragment uit de gewraakte uitzending:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O1v_vcFXdBU[/youtube]

Op deze pagina het video antwoord van het Openbaar Ministerie. Gelijk met het rapport over Zembla kreeg de Kamer ook twee onderzoeksrapporten van het OM over mislukte vervolgingen in Alkmaar en Zutphen naar de Kamer. Lees daarover hier een bericht. Daaruit bleek dat er in twee grote en gecompliceerde strafzaken sprake was van gebrek aan kwaliteit, ervaring, kennis en leiding bij politie en Openbaar Ministerie (OM). Over de Alkmaarse kwestie is op dit blog eerder hier bericht.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • Folkert Jensma