Laozi

Anders dan Michiel Leezenberg in zijn recensie (Boeken, 14.05.2010) denkt, is het idee om de gedachtenwereld van de Laozi met behulp van de latere Zhuangzi te verklaren niet van mij, maar gaat terug op de grote filosoof Wang Pang (1042-1076) en diens Daode zhenjing jizhu. Deze methode wordt sindsdien algemeen toegepast. De bekende vertaling van Lin Yutang (The Wisdom of Laotse, Greenwood Pub., 1948) verklaart systematisch de Daodejing met behulp van lange citaten uit de Zhuangzi. Zoals ook in andere vroege beschavingen waren filosofie en religie in het oude China geen gescheiden domeinen. Dat de mystiek van de Laozi berust op een religieuze achtergrond wordt nu ook algemeen erkend. Ik heb getracht de Laozi op grond van de textus receptus en nieuwe tekstvondsten zo nauwgezet mogelijk te vertalen. Daarbij heb ik een Verantwoording en een met zorg gemaakte Chinese teksteditie toegevoegd. Het is natuurlijk niet aan mij te beoordelen of ik in mijn streven geslaagd ben. Maar dat ik iets aan de tekst in zijn oorspronkelijke betekenis zou hebben toegevoegd is beslist onjuist. Verder waag ik het niet - ik ben geen filosoof - in te gaan op de vraag welke nieuwe inzichten in het Chinese denken geformuleerd kunnen worden op basis van de nu beschikbare tekstversies.

    • Kristofer Schipper
    • Vertaler Laozi