Karl Marx

In een artikel over Karl Marx (Boeken, 30.04.10) staan diens levensjaren: 1809-1864. Opmerkelijk, aangezien hij een paar regels verder in 1867 het eerste deel van Het Kapitaal publiceerde. Volgens mijn gegevens leefde Marx leefde van 1818 tot 1883.

    • Erik Krabbe