Dubai World op koers om beter saneringsplan door te drukken

Het ziet er weer wat zonniger uit voor Dubai World. De geplaagde houdstermaatschappij heeft het in maart geschetste plan voor de sanering van een schuldenlast van 23,5 miljard dollar herzien. Dubai voegt er niet meer contanten aan toe, maar biedt zijn crediteuren wel meer keuzemogelijkheden. Geldschieters die 60 procent van de schulden van de bank vertegenwoordigen hebben hun steun al aan het plan gegeven. Daardoor is Dubai nu bijna in staat de deal er doorheen te drukken.

Op grond van het oorspronkelijke plan bood Dubai aan zijn 8,9 miljard dollar aan leningen om te zetten in aandelen, en voor 14,4 miljard dollar aan bankschulden binnen vijf tot acht jaar terug te betalen. Maar alle crediteuren kregen volgens een ingewijde dezelfde rente en overige voorwaarden aangeboden. Deze aanpak om iedereen gelijk te behandelen viel niet goed bij de gevarieerde club van 73 verschillende banken.

Het nieuwe plan pakt dit probleem aan door de bankschulden in tweeën te verdelen. De eerste tranche van 4,4 miljard dollar zal binnen vijf jaar worden terugbetaald, met een jaarlijkse rente in contanten van 1 procent. De tweede tranche van 10 miljard dollar wordt uitgesmeerd over acht jaar en kent ook een jaarrente van 1 procent. Maar daarbij kunnen crediteuren ook kiezen voor een rente in natura, uiteenlopend van 1,5 tot 2,5 procent per jaar, in combinatie met een garantie van Dubai om in geval van een tekort tot 4 miljard dollar ineens af te betalen.

Door deze structuur kunnen de banken van Dubai World kiezen tussen minder contanten en méér zekerheid, of een hogere uitkering en minder zekerheid. Aziatische schuldeisers, die onder druk staan om betere garanties in de wacht te slepen, kunnen de voorkeur geven aan de eerste variant, terwijl internationale banken met strategische langetermijnbelangen in de Golf de tweede zullen prefereren.

Bij beide opties moeten de banken echter genoegen nemen met een korting. Hoewel Dubai World de bankschulden volledig zal terugbetalen, is de herziene rente aanzienlijk lager dan de rente die is afgesproken in de oorspronkelijke kredietvoorwaarden – ook al zijn die nooit onthuld.

De regering van Dubai wil graag de instemming van alle crediteuren voor de deal zien te verkrijgen. Maar zij heeft uiteindelijk slechts de steun nodig van twee derde van de schuldeisers om de sanering er in december bij een speciaal tribunaal doorheen te kunnen drukken. De deal had veel slechter kunnen uitpakken. Als crediteuren er niet mee akkoord gaan, heeft Dubai gelijk om tot dwangmiddelen over te gaan.

Una Galani

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Una Galani