Drugs toestaan? Dat wordt echt één grote ramp

Als je het drugsverbod opheft, dalen de prijzen en stijgt de beschikbaarheid.

Met desastreuze gevolgen: verslaving neemt toe en dat kan levensgevaarlijk zijn.

Het verbod op drugs kost miljarden: het leidt tot misdaad en is slecht voor de volksgezondheid. Hef het dus op, aldus Frits Bolkestein en anderen in nrc.next (19 mei). Het is een interessant opiniestuk, maar daarin komt helaas ook het een en ander níét aan de orde.

De door Bolkestein c.s. bepleitte opheffing van het verbod op drugs zal namelijk leiden tot veel lagere prijzen en tot grotere beschikbaarheid van drugs. Een voorbeeld: cocaïne kost nu ongeveer 50 euro per gram. Om de door Bolkestein gesignaleerde misdaadproblemen te bestrijden, zal de prijs van de gereguleerde drugs moeten zakken naar 20 euro of minder. Anders blijft de illegale handel floreren. Bovendien zal, om diezelfde illegale handel te voorkomen, iedere Nederlander moeten weten waar de drugs verkrijgbaar zijn.

Een lagere prijs voor drugs en een hogere verkrijgbaarheid hebben een desastreus effect. Dat merken professionals op de werkvloer nu al elke dag. Want zelfs nu, mét een verbod op drugs, zijn drugs de afgelopen jaren steeds gemakkelijker verkrijgbaar en goedkoper geworden. Dealers zijn de afgelopen jaren kwetsbare groepen als scholieren en psychiatrische patiënten actief gaan opzoeken. Hier een aantal desastreuze effecten van een lagere prijs en grotere beschikbaarheid.

1 Het aantal verslaafden neemt toe en de verslavingen worden steeds ernstiger.

2 Steeds vaker is er ernstige ‘comorbiditeit’: naast de verslaving heeft iemand dan last van psychosen, ADHD, depressies of angststoornissen.

3 Inmiddels weten we uit onderzoek dat het gebruik van cannabis medeoorzaak kan zijn van ernstige, chronische hersenziekten als schizofrenie. Jarenlang dachten professionals nog dat af en toe een joint roken geen kwaad kon.

4 Grotere verkrijgbaarheid van drugs is gevaarlijk. Kijk maar naar GHB. Deze partydrug, die eenvoudig en goedkoop thuis kan worden gefabriceerd, zorgt voor grote gezondheidszorgproblemen. In oktober 2009 kregen we de eerste cliënt binnen in onze kliniek, inmiddels zijn het er meerdere per maand. Het afkicken van dit verslavende middel kan levensgevaarlijk zijn, door verhoogde kans op een levensbedriegend hoge bloeddruk of hartstilstand. Er zijn steeds meer meldingen van jonge mensen die dit niet overleven. Om politieke redenen wordt hier weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Klinieken en ziekenhuizen weten zich vaak geen raad met ongelukken die bij het afkicken gebeuren.

De medische kosten van behandeling van verslaving en lichaamsgebreken die daar het gevolg van zijn (levercirrose, longkanker) liggen vermoedelijk in dezelfde orde van grootte als die van de huidige drugsbestrijding.

Dr. Bram Bakker is psychiater, publicist en medisch directeur van een verslavingskliniek. Van hem verschijnt in juni ‘Zucht. Over verslaving van speen tot spuit’.

    • Bram Bakker