CORRECTIES

Bullingdon

In CS 14/5 is sprake van de Bullington Club. Bedoeld is Bullingdon Club.

Aga Khan

De foto's bij ‘Traditionele toekomstmuziek’ (CS 14/5) waren van de Aga Khan Trust for Culture.