Acuut ontslag na meelezen privé-e-mail mag niet, maar verder werken gaat ook niet

hotmailMag een werkgever de privé-e-mail van zijn werknemer lezen als zij deze per ongeluk open laat staan op haar computer? Nee, luidt het voor de hand liggende antwoord. Er bestaat ook nog zoiets als privacy. Maar wat als de werkgever in die e-mail aanwijzingen vindt van illegale activiteiten die het bedrijf kunnen schaden?

Hartstikke illegaal
Op een maandagmiddag in november gaat een 33-jarige vrouw, administratief medewerker bij een advocatenkantoor in Alphen aan den Rijn, naar huis. Ze vergeet haar computer af te sluiten en het oog van haar baas valt op de hotmail account die nog openstaat. Hij begint te lezen. Dan stuit hij op een mailwisseling tussen de vrouw en een voormalige advocaat van het kantoor, over een dossier dat nog moet worden overgedragen. De woorden “illegaal” en “uren knippen” trekken zijn aandacht.
De vrouw schrijft dat zij eerst uren uit het dossier zal verwijderen voordat ze het aan de advocaat zal overdragen. “Dat is  “hartstikke illegaal”, antwoordt de advocaat, waarop de vrouw reageert met: “Illegale dingen doe ik wel vaker voor jou.” Woedend belt de baas zijn medewerker. Hij ontslaat haar op staande voet.
Schending geheimhouding
De vrouw stapt naar de rechter en roept de nietigheid van het ontslag in. In de procedure voert de werkgever aan dat de vrouw het geheimhoudingsbeding uit haar arbeidsovereenkomst heeft geschonden door met de advocaat over de in het dossier geschreven uren te praten. Ook is er volgens hem sprake van valsheid in geschrift, of in ieder geval van financiële benadeling van het advocatenkantoor.
En de privacy dan?
De vrouw denkt daar heel anders over. Volgens haar is sprake van een “flagrante schending” van haar privacy en daarmee van onrechtmatig handelen. Er was geen concrete aanleiding om in haar privé e-mail te neuzen, laat staan een verdenking die dat rechtvaardigde. Bovendien heeft ze geen bedrijfsgeheimen openbaar gemaakt. Het ging om informatie die publiekelijk toegankelijk was of die ze privé heeft verkregen. En dat gemail over het “knippen van uren” was overduidelijk een grap, dat heeft ze nooit echt gedaan.
Vertrouwensbreuk eigen schuld
De kantonrechter geeft de vrouw gelijk. Er was geen dringende reden om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. Het advocatenkantoor heeft niet hard heeft kunnen maken dat zij daadwerkelijk uren heeft verwijderd of bedrijfsgeheimen openbaar heeft gemaakt. Dat er in de e-mails over “illegale” activiteiten is gesproken, wil immers niet zeggen dat deze ook zijn uitgevoerd.
De kantonrechter legt de schuld voor de vertrouwensbreuk bij de werkgever. Als hij niet zomaar haar privé e-mail had bekeken, had hij ook niet geweten welke “onwelgevallige uitingen” de vrouw over hem of het bedrijf had gedaan. Zonder de schending van de privacy zou deze ongemakkelijke situatie niet zijn ontstaan.
Omdat de relatie inmiddels zo is verstoord dat de twee niet meer kunnen samenwerken, ontbindt de rechter toch de arbeidsovereenkomst. De vrouw krijgt 3,5 maand loon mee, gelijk aan de 3,5 maand die nog restte in haar contract voor bepaalde tijd.
Belangenafweging
De kern overweging in dit vonnis is dat er van tevoren geen sprake was van een concrete verdenking en dat achteraf ook niets kon worden bewezen. Was dit wel het geval geweest, dan had de afweging nog wel eens in het voordeel van het advocatenkantoor kunnen uitvallen. De privacy van de werknemer is niet altijd heilig, zo getuige ook deze uitspraak (linkje lukt niet, LJN: BC8703) van de rechtbank Groningen, waarin beelden van een verborgen camera wél als bewijs mochten worden gebruikt.

Hartstikke illegaal

Op een maandagmiddag in november gaat een 33-jarige vrouw, administratief medewerker bij een advocatenkantoor in Alphen aan den Rijn, naar huis. Ze vergeet haar computer af te sluiten en het oog van haar baas valt op de hotmail account die nog openstaat. Hij begint te lezen. Dan stuit hij op een mailwisseling tussen de vrouw en een voormalige advocaat van het kantoor, over een dossier dat nog moet worden overgedragen. De woorden “illegaal” en “uren knippen” trekken zijn aandacht.

De vrouw schrijft dat zij eerst uren uit het dossier zal verwijderen voordat ze het aan de advocaat zal overdragen. “Dat is hartstikke illegaal”, antwoordt de advocaat, waarop de vrouw reageert met: “Illegale dingen doe ik wel vaker voor jou.” Woedend belt de baas zijn medewerker. Hij ontslaat haar op staande voet.

Schending geheimhouding

De vrouw stapt naar de rechter en zegt dat zij op onterechte gronden is ontslagen. In de procedure voert de werkgever aan dat de vrouw de geheimhoudingsafspraak uit haar arbeidsovereenkomst heeft geschonden door met de ex-advocaat van het kantoor over de in het dossier geschreven uren te praten. Ook is er volgens hem sprake van valsheid in geschrift, of in ieder geval van financiële benadeling van het advocatenkantoor.

En de privacy dan?

De vrouw denkt daar heel anders over. Volgens haar is sprake van een “flagrante schending” van haar privacy en daarmee van onrechtmatig handelen. Er was geen concrete aanleiding om in haar privé-e-mail te neuzen, laat staan een verdenking die dat rechtvaardigde. Bovendien heeft ze geen bedrijfsgeheimen openbaar gemaakt. Het ging om informatie die publiekelijk toegankelijk was of die ze privé heeft verkregen. En dat gemail over het “knippen van uren” was overduidelijk een grap, dat heeft ze nooit echt gedaan.

Vertrouwensbreuk eigen schuld

De kantonrechter geeft de vrouw gelijk. Er was geen dringende reden om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. Het advocatenkantoor heeft niet hard heeft kunnen maken dat zij daadwerkelijk uren heeft verwijderd of bedrijfsgeheimen openbaar heeft gemaakt. Dat er in de e-mails over “illegale” activiteiten is gesproken, wil immers niet zeggen dat deze ook zijn uitgevoerd.

De kantonrechter legt de schuld voor de vertrouwensbreuk bij de werkgever. Als hij niet zomaar haar privé-e-mail had bekeken, had hij ook niet geweten welke “onwelgevallige uitingen” de vrouw over hem of het bedrijf had gedaan. Zonder de schending van de privacy zou deze ongemakkelijke situatie niet zijn ontstaan.

Omdat de relatie inmiddels zo is verstoord dat de twee niet meer kunnen samenwerken, ontbindt de rechter toch de arbeidsovereenkomst. De vrouw krijgt 3,5 maand loon mee, gelijk aan de 3,5 maand die nog restte in haar contract voor bepaalde tijd.

Belangenafweging

De kernoverweging in dit vonnis (zie 2.7) is dat er van tevoren geen sprake was van een concrete verdenking en dat achteraf ook niets kon worden bewezen. Was dit wel het geval geweest, dan had de afweging nog wel eens in het voordeel van het advocatenkantoor kunnen uitvallen. De privacy van de werknemer is niet altijd heilig, zo getuige ook deze uitspraak van de rechtbank Groningen, waarin beelden van een verborgen camera wél als bewijs mochten worden gebruikt.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • nkoops