AbvaKabo heeft links bestuur

In de top van de grootste ambtenarenbond FNV AbvaKabo (350.000 leden) heeft een ruk naar links plaatsgevonden. Bij de verkiezing gisteren van een nieuw bestuur werd voorzitter Edith Snoey weliswaar met een grote meerderheid herkozen. Maar 9 van de 15 bestuursposten zijn in handen gekomen van kritische kaderleden en zogenaamde ‘kloofdichters’ die een meer activistische koers willen varen. „Als het poldermodel te weinig oplevert, moet je andere wegen zoeken”, zei Lot van Baaren, kaderlid van de bond in Rotterdam, SP-activist en een van de kloofdichters, die „een vuist” willen maken bij elke aanval op de sociale zekerheid. Tal van deelnemers op het Bondscongres van AbvaKabo in Rotterdam spraken van „een aardverschuiving”. Snoey was zichtbaar aangeslagen dat haar vicevoorzitter Xander den Uyl, tegen wie ze het moest opnemen, was weggestemd. Hij was de initiator van de vernieuwingskoers. (NRC)