Word wakker Bolkestein, Nederland is een narcostaat

Bijna alle Nederlandse hennep is bestemd voor de export. Georganiseerde misdaad gaat dus gewoon door, schrijft Yoram Stein.

In 1996 schreef de Franse senator Masson – doelend op Nederland – dat Europa het zich niet kon veroorloven ‘een narcostaat’ op zijn grondgebied te dulden. Premier Kok en andere Nederlandse politici reageerden verontwaardigd. Toch zat en zit er een kern van waarheid in de opmerking van Masson. De fiscus haalt jaarlijks zo’n 400 miljoen euro aan belastingen op bij de 700 coffeeshops in Nederland. Ook het drugstoerisme levert aardig wat op. Het meeste geld verdient ‘narcostaat Nederland’ aan de export van supersterke nederwiet: circa 2,2 miljard euro per jaar.

Nu pleit Bolkestein c.s. ervoor (Opiniepagina, 18 mei) dat de overheid gaat toezien op productie en verkoop voor de binnenlandse markt van drugs als cannabis, cocaïne, ecstasy en heroïne. In Bolkesteins ‘brave new world’ levert dit meer geld, meer veiligheid en een betere volksgezondheid op. De vraag luidt: kloppen die beweringen? Antwoord: driemaal nee.

In de plannen wordt uitsluitend gesproken over de bevoorrading van de Nederlandse markt, maar volgens politieonderzoek is 80 à 90 procent van de Nederlandse hennepteelt bestemd voor export. Het effect van het reguleren van de binnenlandse markt op de georganiseerde misdaad zal dus minimaal zijn. Criminelen zullen in de door de Nederlandse overheid gecertificeerde drugs van topkwaliteit bovendien lucratieve handel zien. Veel belastinggeld – door te sluizen naar bestuur, politie en justitie – zal nodig zijn om te voorkomen dat dit doldrieste experiment ontspoort.

Ook het veronderstelde, heilzame effect op de volksgezondheid is zeer twijfelachtig. Als de overheid zelf zou toezien op productie en verkoop van drugs, denken jongeren dat drugs onmogelijk heel slecht voor je kunnen zijn. Bolkestein c.s. wijzen echter op het Nederlandse gedoogbeleid. In „repressieve landen” zou het drugsgebruik een stuk hoger liggen dan bij ons. In de landen die vervolgens genoemd worden – Engeland, Frankrijk, de VS – wordt de facto echter al vaak een gedoogbeleid gevoerd. In een land als Zweden dat drugs streng verboden heeft, zien we echter het laagste drugsgebruik van de hele EU.

Bolkestein c.s. stelt dat alcohol en sigaretten veel grotere schade toebrengen aan de volksgezondheid dan de illegale drugs. Deze manier van denken, waarin drugsgebruik als iets relatief onschuldigs wordt voorgesteld, heeft ons land veel schade toegebracht. Om een beter drugsbeleid te ontwikkelen, moeten we ophouden met het bagatelliseren van de ernst en omvang van de problemen aangericht door drugs. We zullen moeten stoppen met het geloven in schadelijke mythen. Pas als we doorhebben dat cannabis geen ‘softdrug’ is, dat de jeugd niet hoeft te experimenteren met drugs, en dat het gedoogbeleid niet iets is om trots op te zijn, kunnen we gaan nadenken over hoe we nu voor eens en altijd een einde maken aan ‘narcostaat Nederland’.

Yoram Stein is filosofiedocent, schrijver en ex-cannabisverslaafde. Van zijn hand verscheen onlangs Stoppen met blowen: de mythen, de gevaren en je laatste joint .

Lees de volledige versie van dit stuk, en het stuk van Bolkestein c.s. op nrc.nl/opinieblog

    • Yoram Stein