Opinie

    • Paul Luttikhuis

Windhandel levert 14 miljard euro op

Bruinkolen- centrale in Tsjechië (Foto Greenpeace)Bruinkolen- centrale in Tsjechië (Foto Greenpeace)

Het goede nieuws is, dat de emissies van broeikasgassen in Europa vorig jaar fors zijn gedaald. Het slechte nieuws is dat dit grotendeels het gevolg is van de economische crisis. Het was al wel voorspeld, maar nu zijn de cijfers bekend: EU-landen hebben 11,6 procent minder kooldioxide in de atmosfeer gedumpt, althans voor zover het gaat om de grote vervuilende bedrijven die vallen binnen het systeem van emissiehandel.

Behalve de recessie is er nog een reden voor die daling. Ook daarvan is het de vraag of het wel gaat om een positieve ontwikkeling. De gasprijs was afgelopen jaar zo laag, dat het voor energieproducenten aantrekkelijk was om centrales niet op steenkolen, maar op gas te stoken.

De daling heeft weinig te maken met emissiehandel. Want door de economische crisis is de prijs van een ton CO2 zo laag, dat er voor bedrijven nauwelijks een stimulans bestaat om emissies verder terug te dringen om zo hun uitstootrechten te gelde te maken. Bedrijven zullen daarom ook niet geneigd zijn om te investeren in innovatieve projecten om de uitstoot verder terug te dringen.

Ook hebben bedrijven maar beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om emissierechten te kopen door klimaatprojecten in ontwikkelingslanden of door modernisering van verouderde Oost-Europese bedrijven. Slechts 4,3 procent van de emissierechten komt uit deze zogeheten Kyoto-mechanismen.

Dat is logisch, want er bestaat een overschot aan Europese emissierechten, mede door de vrijgevigheid van nationale overheden. Bovendien blijkt uit een studie van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van de European Climate Foundation, dat aan dat interne Europese emissiehandelssysteem goed verdiend kon worden.

Bedrijven hebben namelijk als het erop aankwam in de afgelopen jaren de kosten van de stijging van de prijs van CO2 doorberekend aan de consument. Hoewel die rechten gratis zijn uitgedeeld (om de concurrentie met niet-Europese bedrijven niet in gevaar te brengen). Deze windhandel heeft de betrokken bedrijven volgens CE Delft zo’n 14 miljard euro opgeleverd.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis