Rechtsstaat in Italië (4): processen duren buitensporig lang

tuttiEen ‘ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’ willen de Europese landen zijn. Ze hebben dat eind vorig jaar opnieuw bevestigd in het Verdrag van Lissabon. Hoe ziet de praktijk van deze Europese ‘kernwaarde’ er uit? Vier correspondenten in Europa berichten over de staat van de rechtsstaat. In Italië heeft amper 1 op de 3 inwoners nog vertrouwen in het rechtsbestel.

‘De wet is voor iedereen gelijk’ staat in vergulde letters op de muur achter rechters in Italië. Maar Italianen en hun advocaten weten dat recht in hun land relatief is. Wie geld heeft om dure advocaten te betalen, kan zijn zaak zo lang rekken, dat deze verjaart. Een ondernemer die geld van een klant eist, moet rekenen op een procedure van 1.210 dagen - langer dan in Gabon en Guinee-Buissau en maar net iets korter dan in Liberia, constateerde de Wereldbank in een recent rapport. De Raad van Europa heeft Italië al herhaaldelijk op de vingers getikt wegens buitensporig lange procesduur, volgens de Raad  ”een hardnekkig structureel probleem”.  Zie dit document.

“Justitie kampt met een geloofwaardigheidscrisis”, zegt Luca Palamara, voorzitter van de Italiaanse vereniging van rechters, ANM. Volgens hem heeft nog maar maar 36 procent van de Italianen vertrouwen in justitie, terwijl dat overal elders in West-Europa boven de 50 procent ligt. Als oorzaken noemt hij de scheefgroei tussen rechterlijke macht en advocatuur, bureaucratie en inefficiëntie.

Iedereen acht reorganisatie onontbeerlijk, maar de rechterlijke macht zelf vertrouwt de leiding van dat karwei niet toe aan de regering-Berlusconi. In veel steden verlieten rechters begin dit jaar bij de opening van het juridische jaar de rechtszaal met de grondwet onder de arm op het moment dat de regeringsvertegenwoordiger het woord nam. Ze protesteerden daarmee tegen hervormingsplannen van de regering, die volgens hen verwoestend zijn voor de rechtsstaat.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tQuMNA3bICE [/youtube]

Lees het hele artikel over Italië in de papieren editie van 4 mei op pagina 4:  De ongeloofwaardigheid van justitie. Of digitaal voor abonnees via de archief functie op deze website.

Heeft u eventueel ervaringen met het Italiaanse rechtssysteem? Hoe waardeert u de hervormingen die de Italiaanse regering voorstaat?

Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • een onzer redacteuren