nrc.nl/opinieblog Is doorberekening CPB belangrijk?

Vandaag presenteert het CPB de doorberekening van verschillende verkiezingsprogramma’s. De eerste resultaten laten zien dat de koopkracht het hardst daalt bij CDA, D66 en SGP, en dat de werkgelegenheid het sterkst stijgt bij VVD, GroenLinks en het CDA. Hoeveel belang hecht u hieraan?