Nier zoekt donor

Gisteren nam het Europees Parlement een wet aan die orgaanuitwisseling bevordert.

Nederland voldeed al aan de afgesproken normen.

Nederland, Nijmegen, 9-1-2008 Chirurgen hebben zojuist een donornier geprepareerd en in een zak gestopt zodat hij vervoerd kan worden naar een ontvanger van het orgaan. Foto: Flip Franssen
Nederland, Nijmegen, 9-1-2008 Chirurgen hebben zojuist een donornier geprepareerd en in een zak gestopt zodat hij vervoerd kan worden naar een ontvanger van het orgaan. Foto: Flip Franssen

Twintigduizend levens per jaar zouden gered kunnen worden. De Spaanse minister van Volksgezondheid, Trinidad Jiménez, heeft hoge verwachtingen van de nieuwe Europese wet over transplantatieorganen die gisteren is aangenomen.

Het Europees Parlement stemde gisteren bijna unaniem in met een wet die de kwaliteit en veiligheid van transplantatieorganen moet waarborgen. De eisen die gesteld worden aan de organen, worden in heel Europa gelijkgetrokken. Dat moet de uitwisseling van organen tussen de lidstaten makkelijker maken. Zo moet de manier waarop ziekenhuizen hun donororganen verwijderen voortaan aan bepaalde voorwaarden voldoen.

„Voor Nederland verandert er eigenlijk niets”, zegt Janine van Trierum van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Nederland voldoet al aan de eisen zoals die gisteren zijn afgesproken. De orgaandonatie en transplantatie is in Nederland georganiseerd in samenwerking met Eurotransplant. Dat is een samenwerkingsverband met Oostenrijk, België, Luxemburg, Slovenië, Duitsland en Kroatië. Die landen wisselen onderling donororganen uit.

Van Trierum verwacht niet dat er door de nieuwe wet uitwisseling komt tussen Eurotransplantlanden en andere Europese landen. „Het aantal landen waarmee je organen kunt uitwisselen is ook beperkt, je bent sterk afhankelijk van snelheid en afstand.” Een hart bijvoorbeeld, kan maar vier tot zes uur buiten het lichaam bewaard worden. Daar moet je dus altijd rekening mee houden.

De nieuwe regels zijn vooral bedoeld als stimulans voor ‘nieuwe’, Oost-Europese lidstaten, om de kwaliteit van orgaantransplantatie te verbeteren. En de wet moet hen stimuleren ook organen te gaan uitwisselen. Daardoor blijven in die landen minder transplantatieorganen ongebruikt blijven.

De wet zegt niets over de wijze waarop het donorbeleid in EU-landen is georganiseerd; dat beleid verschilt per land. In Nederland kun je ervoor kiezen om je te registreren in het donorregister, waarbij je aangeeft of je wilt doneren na je dood, en zo ja, welke organen. In andere landen, zoals België, zijn inwoners automatisch donor, tenzij iemand heeft aangegeven daar niet mee akkoord te gaan.

Afgelopen jaar zijn in Nederland 135 mensen gestorven terwijl ze op een orgaandonatie wachtten. Volgens eurocommissaris John Dalli (gezondheid) sterven dagelijks in Europa tien tot twaalf personen omdat ze geen transplantatie kunnen ondergaan. Er staan in Europa momenteel zo’n 56.000 mensen op een wachtlijst voor een donororgaan. In Nederland gaat het om ruim 1.300 personen.