Meer 'blauw op straat' onhaalbaar

Zonder honderden miljoenen euro’s extra is het onmogelijk om het huidige aantal politieagenten en rechercheurs in de toekomst op peil te houden. Laat staan dat er duizenden politieagenten bij kunnen komen, zoals een groot aantal politieke partijen belooft in de verkiezingsprogramma’s.

Dat staat in interne notities van het korpsbeheerdersberaad die in het bezit zijn van deze krant. In de stukken wordt verwezen naar de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek dat vorig jaar is ingesteld naar aanleiding van de bezuinigingen op de politie. Het onderzoek, uitgevoerd door Deloitte, is nog niet openbaar.

De operationele sterkte bij de politie is in 2016 niet meer betaalbaar. Ook niet als de politie er in zou slagen fors te bezuinigen op personeelskosten, ICT, inkoop en huisvesting. Het tekort bedraagt circa 260 miljoen euro.

De Nederlandse politie kampt al jaren met financiële problemen. In maart werden 13 van de 25 politiekorpsen onder versterkt financieel toezicht geplaatst wegens slechte financiële vooruitzichten en onvoldoende reserves. In de periode 2010-2013 is het totale tekort van de korpsen 464 miljoen euro. In 2009 bedroeg het negatieve saldo 108,7 miljoen.

De komende jaren zijn er meer agenten dan gepland omdat mensen langer doorwerken. Dit kost de korpsen ongeveer 269 miljoen.

Dinsdag spreken de korpsbeheerders met demissionair minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, CDA) over de uitkomsten van het onderzoek en de gevolgen voor de politiesterkte.

Politie: pagina 3

    • Barbara Rijlaarsdam