Hoe oud is kindpiraat uit Somalië: 13, 14 of 15 jaar?

Na de kindsoldaat, bestaat er nu ook de kindpiraat.

Een rechter in Amsterdam buigt zich morgen over het verzoek uit Duitsland om tien Somalische zeerovers over te leveren. De Somaliërs werden 5 april opgepakt door mariniers van het Nederlandse fregat Tromp. De piraten hadden het Duitse vrachtschip Taipan gekaapt. De Staatsanwaltschaft in Hamburg wil de piraten, die in Nederland vastzitten, gaan vervolgen. Wat blijkt: één arrestant is minderjarig.

„Mijn cliënt heeft in het Leids Universitair Medisch Centrum een röntgenonderzoek ondergaan”, zegt advocaat Robert Malewicz, „daar kwam uit dat hij veertien of vijftien is.” Het onderzoek is verricht op verzoek van de Duitse justitie. Die was ter ore gekomen dat de verdachte „zichtbaar nog een jochie is”, aldus Malewicz, die betwijfelt of zijn cliënt uit vrije wil piraat is geworden.

In Duitsland kan iemand vanaf veertien jaar strafrechtelijk worden vervolgd. Dat zou betekenen dat de Somalische jongen kan worden overgeleverd. Temeer daar Nederland verdachten vanaf twaalf jaar overlevert. Toch ligt het volgens Malewicz niet zo simpel. Volgens hem heeft de Somalische jongen zelf gezegd dat hij dertien is. Hij kan dus wel worden overgeleverd, zegt Malewicz, maar niet vervolgd. Daarnaast zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van röntgenonderzoek.

„Bij jongens van naar schatting veertien moet je eigenlijk een marge nemen van anderhalf jaar naar boven en beneden”, zegt Simon Robben, kinderradioloog in Maastricht. Botstructuur, zo zegt hij, hangt af van biologische factoren, voeding en mogelijke ziektes. „Die Somalische jongen zou dus ook dertien kunnen zijn.”

Het is zeer de vraag of de Amsterdamse rechter het röntgenonderzoek meeweegt. Hij behandelt de zaak van de tien Somaliërs niet inhoudelijk. Hij kijkt enkel of het Duitse overleveringsverzoek in orde is. „Het zou aan de rechter in Duitsland zijn om vast te stellen hoe oud de Somalische jongen nou werkelijk is”, zegt een advocaat met kennis van het vreemdelingenrecht. „Blijkt hij alsnog dertien, dan kan de rechter besluiten hem niet verder te laten vervolgen. Dan kan hij naar huis. Of asiel proberen aan te vragen.”

Gaat de overlevering toch niet door, dan kan het OM de jongen nog vervolgen. De Amsterdamse rechter doet 4 juni uitspraak.

    • Mark Schenkel