Boerka's Frankrijk volgend jaar beboet

In Frankrijk zullen voorjaar 2011 de eerste boetes en werkstraffen worden uitgedeeld voor het dragen van de gezichtsverhullende sluiers zoals de niqaab.

Dat verklaarde minister van Onderwijs en regeringswoordvoerder Luc Chatel gisteren nadat de regering in Parijs had ingestemd met het wetsvoorstel dat gelaatsbedekkende kledij verbiedt.

Op het dragen van een niqaab of andere gelaatsbedekkende kleding, zoals een bivakmuts, komt een boete te staan van 150 euro te staan of een werkstraf. Iemand dwingen tot het dragen van gelaatsbedekkende kleding wordt een delict waar een jaar gevangenisstraf en 15.000 euro boete op staat. Bij slecht weer, feest of andere bijzondere omstandigheden geldt het verbod niet.

Het verbod is omstreden. Politievertegenwoordigers twijfelen of het verbod wel te handhaven is.

De door de regering vooraf geconsulteerde Conseil d’Etat raadt een algemeen verbod af, omdat er geen „onaanvechtbare rechtsgrond” voor zou bestaan. De kans bestaat dat het verbod bij beroepsprocedures alsnog ongrondwettelijk zal worden verklaard.

President Sarkozy relativeerde dat advies gisteren in de ministerraad door te suggereren dat in dat geval een referendum uitkomst kan bieden. Zo ging het ook toen generaal De Gaulle het direct gekozen presidentschap invoerde, volgens Sarkozy. De Franse bevolking is volgens opiniepeilingen voor een algemeen ‘boerkaverbod’, zoals het in de volksmond wordt genoemd.

De Afghaanse boerka’s worden in Frankrijk overigens door niemand gedragen, terwijl niqaabs volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken alleen marginaal voorkomen. Ongeveer 1.900 vrouwen onder 5 à 6 miljoen moslims zouden een niqaab dragen, meestal bekeerde autochtonen.

Sarkozy ziet het sluierverbod als een principiële kwestie, die raakt aan de „waardigheid van de vrouw” en aan het „republikeinse contract”. Volgens de president „hoort bij burgerschap een ontbloot gelaat”.

Woordvoerders van de moslimgemeenschap vrezen dat het verbod in de praktijk zal leiden tot stigmatisering van moslims in het algemeen, van wie een grote meerderheid de gelaatsbedekkende sluier afwijst.

Het verbod kan op een meerderheid in het Franse parlement rekenen.