Wetenschap kort

Bonobomoeder schudt ‘nee’ als kind ongehoorzaam is

Door een onzer redacteuren

rotterdam. Beheersen bonobo’s het ‘nee’ zeggen met het hoofd? Het lijkt er wel op. Onze naaste verwanten schudden hun hoofd om ongewenst gedrag te voorkomen of te stoppen. Zoals bonobo-moeder Ulindi, die met een afkeurende gezichtsuitdrukking het hoofd schudt als haar jong Luiza met een stuk prei speelt. Ze herhaalt het enige malen met nadruk, voordat ze het eten dan maar buiten bereik legt. Duitse onderzoekers van de Vrije Universiteit van Berlijn en het Max Planck Instituut voor evolutionaire antropologie in Leipzig bestudeerden de omgang tussen moeder en kind bij bonobo’s in gevangenschap en stuitten al filmend dertien maal op het hoofdschudden als opvoedkundig en sturend signaal. De onderzoekers beschrijven het in het wetenschappelijk tijdschrift Primates. Bij het hoofdschudden zoeken bonobo’s ook opvallend vaak oogcontact. Ze kijken de schuldige strak in de ogen om dan pas met hun kop te schudden. Bijvoorbeeld: je hebt al een paar keer je jong teruggehaald dat onbeheerd in een boom wilde klimmen. Nog eens. En dan: recht voor je zetten – beladen pauze – hoofdschudden. De Duitse onderzoekers stellen zich schijnbaar bescheiden op: zekerheid is er niet, maar dat hoofdschudden ‘nee’ betekent, is wel de beste verklaring.

Autist heeft prima spiegelneuronen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Autisten hebben net zulke goede spiegelneuronen in hun hersenen als niet-autisten. Spiegelneuronen reageren als iemand anders een beweging maakt. In een onderzoek onder dertien autisten en tien niet-autisten dat vorige week werd gepubliceerd in Neuron werd tussen beide groepen geen verschil gevonden. Spiegelneuronen werden vijftien jaar geleden ontdekt bij makaken en zijn sindsdien ook bij mensen gevonden. Autisme is een stoornis die zich kenmerkt door een gebrekkig invoelingsvermogen in de gevoelens en gedachten van anderen. De laatste jaren wordt steeds vaker vermoed dat deze stoornis mede veroorzaakt wordt door een slecht functionerend spiegelneuronensysteem, dat cruciaal lijkt voor een goed invoelingsvermogen. En in een aantal onderzoeken werd ook gevonden dat spiegelneuronen bij autisten niet erg best werken. Nu is er weer twijfel.

Vermogenskloof VS blank en zwart groeit

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De vermogenskloof tussen blanke en zwarte burgers van de Verenigde Staten is in de afgelopen 25 jaar vier maal zo groot geworden. Dit is het gevolg van het gevoerde economische beleid, zoals verlaging van de belasting op inkomsten uit investeringen en erfenissen. Dat beleid kwam ten goede aan de rijksten en zorgde voor blijvende discriminatie op de huizen-, krediet- en arbeidsmarkten. Dat blijkt uit een analyse die gisteren is gepubliceerd door het Institute on Assets and Social Policy (IASP). Veel Afro-Amerikanen hebben meer schulden dan vermogen. Ten minste een kwart van de Afro-Amerikaanse gezinnen heeft geen spaargeld of een eigen huis om op terug te vallen in geval van economische tegenslag.