Roemenen in actie tegen bezuiniging

Roemenen zijn vandaag massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen grootscheepse bezuinigingen. President Traian Basescu kondigde twee weken geleden aan de ambtenarensalarissen per 1 juni aanstaande met 25 procent te verlagen en de pensioenen met 15 procent. Vanmorgen stonden tienduizenden demonstranten voor het regeringsgebouw in Boekarest, het grootste protest in jaren.

De bezuinigingen zijn volgens de regering nodig om aan voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te voldoen. Het IMF gaf Roemenië aan het begin van de economische crisis een noodlening van 20 miljard euro om te voorkomen dat de overheid niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen.

De hervormingen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen gaan traag en economisch herstel laat op zich wachten. Vorig jaar was het Roemeens bruto binnenlands product 7, 1 procent lager dan in 2008. De Oost-Europabank voorspelt dit jaar 0 procent groei. Het IMF is in verband met de moeilijke omstandigheden akkoord gegaan met een begrotingstekort van 6,8 procent, hoger dan oorspronkelijk afgesproken.

In een persverklaring zegt Jeffrey Franks, die de IMF-missie in Roemenië leidt, dat het IMF verschillende suggesties heeft gedaan voor verhoging van de inkomsten, maar dat het de keuze van de regering is om de uitgaven te verlagen.

Het debat in Roemenië lijkt sterk op dat in Griekenland. Net als in Griekenland is de staat de grootste werkgever. Het aantal ambtenaren en de salariskosten van de staat zijn in de jaren voor de financiële crisis sterk gestegen. In Roemenië (22 miljoen inwoners) zijn ongeveer 1,4 miljoen mensen in dienst van de staat.

Het percentage werkenden is laag, het aantal gepensioneerden hoog. Hervorming van het pensioenstelsel is in beide landen urgent. Net als in Griekenland zijn Roemeense ambtenareninkomens in de afgelopen jaren vaak gestegen doordat de regering een scala aan verkapte salarisverhogingen in de vorm van ‘bonussen’ is gaan uitkeren. Een belangrijk verschil is dat salarissen en pensioenen in Roemenië een stuk lager zijn dan in Griekenland.