Restant paviljoens trekt veel bekijks

Nederland, Netherlands, Holland, Hoek van Holland, 18 mei 2010. Een brand heeft drie strandpaviljoens verwoest. Ramptoeristen bekijken de schade vanaf de duinen. A fire destroyed three beach pavillions. RASTER NIET IN ORIGINEEL! Foto: Rob Cloosterman / HH Rob Cloosterman / HH/Hollandse>