opinie@nrc.nl

Opinieartikelen zijn welkom, lengte maximaal 800 woorden. Reacties ontvangen wij bij voorkeur in de vorm van een brief (250 woorden). Vermeld altijd uw volledige naam en adres en, indien van toepassing, uw titels en functie.