Nederland kort

Rekenkamer: kabinet hield 11 mld buiten bezuinigingen

DEN HAAG. De ambtelijke werkgroepen die de afgelopen maanden zochten naar miljardenbezuinigingen hebben ongeveer eenderde van de mogelijke uitgaven op jaarbasis geheel buiten beschouwing gelaten. Dat concludeerde de Algemene Rekenkamer gisteren. Onder de noemer ‘brede heroverwegingen’ zochten de ambtenaren in opdracht van het kabinet naar mogelijkheden om circa 35 miljard euro te bezuinigen. Maar naar bepaalde uitgaven, ter waarde van 11 miljard euro per jaar, is helemaal niet gekeken, stelt de Rekenkamer nu, terwijl het kabinet toch had gesteld dat alles zou worden onderzocht en dat er geen taboes zouden zijn. „Breed is dus soms tamelijk smal”, zei Gerrit de Jong van de Rekenkamer gisteren. (ANP)

Hoge Raad beslist pas in juli over Trafigura

Den Haag. De Hoge Raad heeft het besluit over de vervolging van topman Claude Dauphin van het Nederlandse bedrijf Trafigura gisteren uitgesteld tot 6 juli. Het hoogste rechtscollege gaf geen redenen op voor het uitstel. Greenpeace heeft bij justitie aangifte gedaan tegen olieconcern Trafigura wegens beïnvloeding van getuigen en valsheid in geschrifte. Volgens de milieuorganisatie zou een groep Ivoriaanse chauffeurs bij haar aan de bel hebben getrokken, omdat ze met Trafigura overeen zouden zijn gekomen dat ze niet mochten zeggen dat ze ziek zijn geworden van het afval dat ze voor het bedrijf zouden hebben vervoerd. Het door Trafigura gehuurde schip Probo Koala bracht enkele jaren geleden 500 ton vervuild afval via Amsterdam naar Ivoorkust, om het daar te verwerken. (ANP)