Minder nieuwe aanvragen AWBZ

Het aantal nieuwe aanvragen voor zorg betaald uit de AWBZ is in 2009 sterk gedaald. Dat is een gevolg van het kabinetsbesluit de toegang tot deze volksverzekering te beperken.

Dat meldt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat aanvragen voor AWBZ-hulp beoordeelt. In 2009 liet het 158.000 nieuwe cliënten toe, 18 procent minder dan een jaar eerder.

De Algemene wet bijzondere ziektekosten is een van de duurste sociale verzekeringen in Nederland. Om te bezuinigen op de circa 22 miljard euro die de regeling per jaar kost, is per 2009 gesneden in de vergoeding van begeleiding, onder anderen van lichtgehandicapten. Deze zogenoemde pakketmaatregel trof ook mensen die tot dan toe wel onder de AWBZ vielen. Een deel van hen maakt nu gebruik van gemeentelijke zorg.

Het CIZ behandelde vorig jaar 1,13 miljoen aanvragen. Daarvan werden er 180.000 niet toegewezen, 60 procent meer dan in 2008.

Tweederde van de AWBZ-zorg wordt toegekend aan 65-plussers, meestal op grond van een lichamelijke aandoening. De meeste indicaties zijn voor persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling. Het aantal indicaties voor zware AWBZ-zorg thuis en tijdelijk verblijf in een instelling groeide wel sterk.