Grote mogendheden eens over 'harde' sancties tegen Iran

Een dag nadat Brazilië en Turkije Iran hadden bewogen tot een nucleaire overeenkomst hebben de Verenigde Staten gisteren een akkoord met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad bekendgemaakt over nieuwe „harde” sancties tegen de islamitische republiek. De stemming wordt niet voor volgende maand verwacht.

De ontwerptekst, die met name voorziet in nieuwe maatregelen tegen de Revolutionaire Garde en Iraanse banken, werd later op de dag in de Veiligheidsraad in New York ingediend.

De VS gaan ervan uit een meerderheid te krijgen, zij het geen unanieme. Brazilië en Turkije, beide niet-permanente leden van de Veiligheidsraad, hebben gezegd de noodzaak van sancties niet in te zien, zeker niet na hun akkoord over de export van Iraans laagverrijkt uranium naar Turkije in ruil voor hoger verrijkt uranium voor de onderzoeksreactor in Teheran. Brazilië wilde de tekst van het sanctievoorstel gisteren niet eens bespreken. Libanon, dat de raad deze maand voorzit, is evenmin voorstander van sancties.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, deed het Braziliaans-Turkse akkoord met Iran gisteren af als niet meer dan een poging „de druk te verlichten”. Toch had de deal veel overeenkomsten met een akkoord dat de VS, Rusland en Frankrijk vorig najaar aanboden aan Iran. Iran ging daar uiteindelijk niet op in.

Volgens de BBC was het belangrijkste probleem voor de VS dat Iran uranium blijft verrijken. De Veiligheidsraad heeft geëist dat Iran daarmee ophoudt als waarborg dat het niet heimelijk kernwapens ontwikkelt. Iran ontkent een atoombom te bouwen. Het stelde vandaag dat de grote mogendheden „zich in diskrediet brengen” door naar nieuwe sancties te blijven streven ondanks het nucleaire akkoord van maandag.

China, dat het Braziliaans-Turkse akkoord gisteren prees, liet weten nieuwe sancties te zien als middel om Iran aan de onderhandelingstafel te krijgen. Frankrijk noemde het akkoord een „positieve stap” en beschreef het sanctievoorstel als „duidelijk bewijs van de grote bezorgdheid van de internationale gemeenschap” over het Iraanse nucleaire programma.

(AP, AFP, Reuters)