Geen 'combivak' Latijn en Grieks

De vakken Grieks en Latijn worden niet geïntegreerd tot Griekse en Latijnse Talen en Culturen (GLTC), maar blijven twee aparte vakken. Een commissie onder leiding van de hoogleraren Caroline Kroon (Latijn) en Ineke Sluiter (Grieks) bepleitte eind vorig jaar de invoering van GLTC op het gymnasium. Na forse kritiek van docenten is besloten Griekse én Latijnse Taal en Cultuur apart te geven, en voor beide vakken 760 lesuren in de bovenbouw uit te trekken (een verdubbeling ten opzichte van het oude voorstel). Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) stelde de commissie in om te onderzoeken waarom leerlingen bij het eindexamen lage cijfers halen voor Latijn en Grieks. (NRC)

Goed plan van de commissie? Discussieer mee op nrcnext.nl