Akkoord hedgefondsen zit Britten dwars

Nieuwe Europese regels leggen hedgefondsen meer transparantie op. Londen verzette zich lang, maar de nieuwe regering ziet af van een uitzichtloos gevecht.

George Osborne, de nieuwe Britse minister van Financiën, heeft gisteren zijn Europese collega’s aangenaam verrast door zich neer te leggen bij hun omstreden plan voor een nieuwe richtlijn voor hedgefondsen, private equity en andere investeringsfondsen.

Voor het overleg van de ministers gisteren in Brussel was door velen gevreesd dat de pas 38-jarige Conservatief, wiens partij de laatste jaren in de oppositie een sterk Eurosceptische koers volgde, alsnog zou gaan dwarsliggen.

Ook de vorige Labour-regering was ongelukkig met de nieuwe richtlijn. Osborne’s partijgenoot Boris Johnson, burgemeester van Londen, lobbyde onlangs zelfs persoonlijk in Brussel tegen de richtlijn. Deze legt hedge fondsen - tegen hun zin - grotere transparantie op en beperkt hun mogelijkheden geld te lenen. Volgens Johnson schaadt de richtlijn de positie van de Londense City. Veel fondsen dreigen te verhuizen van Londen naar Genève.

Zo’n 80 procent van de Europese hedge fondsen is geconcentreerd in Londen. De sector als geheel is in Europa goed voor investeringen ter waarde van 470 miljard euro. Hoewel veel hedge fondsen om fiscale redenen opereren vanuit belastingparadijzen als de Kaaiman Eilanden en Jersey en Guernsey, zitten de managers doorgaans in Londen.

De Britse fiscus ontvangt per jaar naar schatting vijf miljard pond (5,85 miljard euro) van de sector. De Europese private equity sector, waarvan Londen eveneens een groot deel voor zijn rekening neemt, omvat zo’n 550 miljard euro.

Osborne begreep dat er voor hem in dit late stadium geen eer meer viel te behalen aan het plan van de Europese ministers. Daarom maakte hij van de nood liever een deugd. „Ik ben hier niet gekomen om met de vuist op tafel te slaan”, stelde hij zijn Europese collega’s gerust. ,,Dat is niet hoe ik zaken wil doen.”

De Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben steeds campagne gevoerd voor maatregelen tegen de hedge funds, die ze beschouwen als een bedreiging voor de stabiliteit van de financiële markten. Ook achten ze hen medeverantwoordelijk voor de crisis in het najaar van 2008.

Osborne voelde echter zo kort na zijn aantreden niet voor een fel gevecht in het buitenland op een moment dat zijn belangrijkste prioriteit ligt bij de bestrijding van het enorme Britse begrotingstekort – dit jaar naar verwachting opnieuw ruim 11 procent. Dat zal ingrijpende bezuinigingen vergen op de staatsuitgaven en zal veel Britten in hun portemonnee raken. Daar komt nog eens bij dat gisteren uit nieuwe cijfers bleek dat de inflatie in april 3,7 procent bedroeg. Ook daardoor neemt de koopkracht van veel Britten af.

Om in die omstandigheden vanuit een tamelijk uitzichtloze positie zijn nek uit te steken voor de hedgefondsen, die ook in eigen land niet populair zijn en door velen worden gezien als geldwolven, was onaantrekkelijk. Het feit dat de hedge fondsen – in tegenstelling tot veel banken - na de crisis geen enkele financiële overheidssteun heeft ontvangen, doet daaraan niets af.

Liever spaart Osborne zijn krachten voor andere grote gevechten in Brussel in de nabije toekomst. Bij voorbeeld voor de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de EU, die volgend jaar zijn beslag moet krijgen, en meer in het bijzonder de handhaving van de roemruchte Britse rebate, de compensatie die door de vroegere Conservatieve premier Margaret Thatcher in de jaren ’80 werd bedongen.

Helemaal met lege handen hoefde Osborne intussen gisteren niet uit Brussel te vertrekken. Naast de goodwill die hij wist te verwerven bij veel collega’s, kreeg hij de verzekering dat de Raad van Ministers „notitie neemt van de zorgen” van Groot-Brittannië en enkele andere landen over de richtlijn.

Er is bovendien nog altijd een kleine marge voor wijzigingen in de richtlijn. De definitieve versie moet nog worden afgestemd met het Europees Parlement en de Europese Commissie. „Er is nog een hoop te winnen”, concludeerde Osborne dan ook gisteren in Brussel.