Agnes Kant boekt alsnog thuiszorgzege in Kamer

Een opmerkelijke overwinning boekte Agnes Kant in haar laatste week als volksvertegenwoordiger. De voormalig SP-leider kwam gisteren voor het eerst sinds haar aftreden in maart terug naar het parlement. Ze wilde zelf debatteren over de thuiszorg, vanuit ‘vak K’ in de Tweede Kamer. Die plek is doorgaans voorbehouden aan kabinetsleden, maar voor indieners van initiatiefwetsvoorstellen geldt een uitzondering. Kant had er drie ingediend; allemaal wetswijzigingen om de marktwerking in de thuiszorg terug te dringen.

Lange tijd leek zij weinig steun te krijgen voor haar voorstel de verplichte openbare aanbesteding van de huishoudelijke hulp uit de wet te schrappen. Ook voelde de Kamer weinig voor haar voorstel voor minimumtarieven in de thuiszorg om de moordende prijsconcurrentie te stoppen. Kants voorstel dat het gemeentelijke thuiszorgbudget alleen naar hulpbehoevenden mag en niet naar bijvoorbeeld lantaarnpalen, deden concurrenten af als onwenselijk.

Maar gisteren bleek de PvdA opeens bereid al haar voorstellen te steunen na een aantal wijzigingen. Daarmee haalt de SP morgen bij de stemming waarschijnlijk net een Kamermeerderheid.

Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) zei dat de opstelling van demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) haar tot nieuw inzicht had gebracht en ontkende dat de verkiezingscampagne er iets mee te maken had. Klink had „geen enkel verzet gepleegd” tegen een recente brief waarin de Europese Commissie stelde dat gemeenten huishoudelijke hulp móéten aanbesteden. Gemeenten, juristen en politiek twijfelden hieraan. Maar volgens Brussel bestaat huishoudelijke hulp voornamelijk uit schoonmaakwerk, niet uit zorg. En voor economische diensten is de Europese aanbesteding onontkoombaar.

De afgetreden PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid zou zo’n brief volgens Wolbert nooit hebben geaccepteerd. „Klink stuurde de brief uit Brussel direct door naar de gemeenten met het dreigement dat zij zich aan de regels moeten houden. De minister heeft ons enorm teleurgesteld. Daarom steunen wij de SP.”

    • Antoinette Reerink