PvdA vult nog 10 miljard euro bezuiniging in

De PvdA heeft vandaag 10 miljard euro aan bezuinigingen ingevuld. Daarmee hoopt de partij minder kwetsbaar te zijn voor verwijten van vooral CDA en VVD over potverteren. Dat gebeurt twee dagen voordat het Centraal Planbureau de doorrekening van verkiezingsprogramma’s presenteert.

Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma had de PvdA al gezegd het structurele overheidstekort met 30 miljard terug te dringen. Maar de partij had voor 10 miljard nog niet uitgelegd hoe dat zou moeten. Door dat nu wel te doen, hoopt de partij in de campagne vooral te kunnen discussiëren over hoe te bezuinigen, in plaats van zich te moeten verweren tegen de vraag óf de PvdA wel bezuinigt. Het geld wordt gezocht in de huurmarkt, bij de zorg en door het vergroten van de werkgelegenheid, zegt PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. De PvdA wil zorgkosten terugdringen door inkomens van specialisten en apothekers te verlagen en de zorgpremies inkomensafhankelijker te maken. Dat levert op termijn rond de 1,5 miljard euro op.

Een belastingverlaging voor lagere inkomens moet arbeid goedkoper maken, en daarmee de werkgelegenheid verhogen. Dat is ook het doel van extra investeringen in het onderwijs. De hogere werkgelegenheid levert uiteindelijk meer belastinginkomsten op, en dringt het houdbaarheidstekort met circa 6 miljard terug.

De aanpak van het zogenoemde scheefwonen levert zo’n 2,8 miljard op en kent twee onderdelen. De PvdA wil dat de huren van mensen met inkomens boven de 40.000 euro sneller stijgen dan de huren onder die inkomensgrens. Ook kunnen huurprijzen van woningen vanaf het middensegment sterker stijgen dan nu het geval is.

Een groot deel van de 10 miljard wordt pas rond 2040 gerealiseerd. Dat is volgens de PvdA geen probleem, omdat dat deel van de bezuinigingen pas dan door de toenemende vergrijzing nodig is.

Andere partijen denken daar anders over. De VVD wil bijvoorbeeld de komende kabinetsperiode al 20 miljard bezuinigen en voor de periode daarna nog eens 10 miljard aan bezuinigingen voorbereiden.

De meeste partijen komen dus wel uit op een totaal van 30 miljard. Dat bedrag moet volgens het CPB op lange termijn worden bezuinigd om de overheidsfinanciën houdbaar te houden.