NOC*NSF wacht reorganisatie

Sportkoepel NOC*NSF staat een ingrijpende reorganisatie te wachten. Dat blijkt uit het plan van aanpak dat de onderzoekscommissie – de zogeheten Taskforce – vanmiddag presenteerde tijdens de algemene voorjaarsvergadering op het nationale sportcentrum Papendal.

De commissie, die werd ingesteld nadat de sportbonden de dominante rol van NOC*NSF in de werkrelatie niet langer accepteerden, wil niet alleen nieuwe afspraken maken over de kerntaken van de sportkoepel, maar ook over het financiële beheer. Er komen voorstellen over meer invloed van de bonden bij zowel de ‘gewenste balanspositie’ als ‘de meerjarenraming vanaf 2011’ van NOC*NSF.

Het plan van aanpak voorziet verder in meer invloed van de bonden in het bestuur. Van de commissie wordt een voorstel verwacht over vertegenwoordiging van bonden in het bestuur van de koepel. Dat zou een grote koerswijzing betekenen, omdat het nu vanwege belangenverstrengeling is verboden een bondsafgevaardigde in het NOC*NSF-bestuur op te nemen.

De commissie wil volgens het plan van aanpak de kerntaken scherp afbakenen. Per kerntaak moet worden beschreven wat de rol van NOC*NSF is en of daarvoor interne of externe expertise noodzakelijk is. Met als mogelijk gevolg dat de werkorganisatie van de sportkoepel moet afslanken.

De sfeer van verandering die het plan van aanpak uitstraalt, moet serieus worden genomen, omdat naast invloedrijke bonden als voetbal, tennis en zwemmen ook voorzitter André Bolhuis en directeur Gerard Dielessen, de nieuwe leiders van NOC*NSF, deel uitmaken van de Taskforce.

Zij volgen Erica Terpstra en Theo Fledderus op. Het werd voor hen geen afscheid in stilte, want een aantal sportbonden wil opheldering over de exorbitant hoge afkoopsom (naar verluidt 600.000 euro, red.) voor directeur Fledderus. Terpstra werd in een enquête van het digitale platform SportKnowhowXL als een goede ambassadeur, maar matige bestuurder afgeschilderd. Als rapportcijfer kreeg ze een 7,06.

    • Henk Stouwdam