Goudprijs kan nog verder stijgen

Het klinkt als de ultieme droom van iedere belegger in goud. Toch is het, in vergelijking met de voor de inflatie gecorrigeerde recordprijs voor goud uit 1980, helemaal niet onmogelijk dat de prijs binnenkort meer dan 5.000 dollar per ounce zal bedragen.

Het potentiële niveau van de nieuwe piek kan op verschillende manieren worden geschat. Op basis van de consumentenprijsindex komt het record van 875 dollar per ounce uit 1980 vandaag de dag neer op zo’n 2.400 dollar per ounce, bijna twee maal zoveel als de huidige goudprijs. Maar er is wat voor te zeggen om ook rekening te houden met de economische groei. De economische productie van de wereld is sinds 1980 nagenoeg verzesvoudigd. Als je de piek van dertig jaar geleden met dat meervoud vermenigvuldigt, kan de goudprijs op een niveau van zo’n 5.300 dollar uitkomen.

Goud kan ook worden gezien als een alternatief voor geld. De ‘brede geldhoeveelheid’ in de wereld, beter bekend als M3, bedraagt nu in dollartermen het tienvoudige van wat die in 1980 was. De totale goudvoorraad is in dezelfde periode van 110.000 ton toegenomen tot zo’n 170.000 ton, omdat er meer goud uit de grond is gehaald. Als je de recordprijs uit 1980 vermenigvuldigt met de factor 10 van de geldvoorraad en rekening houdt met de groei van de goudvoorraad, zou de piek uit 1980 vandaag de dag neerkomen op zo’n 5.700 dollar per ounce.

Als we op een andere manier naar de geldhoeveelheid kijken, zou de potentiële goudprijs van dit moment iets lager uitvallen. Een krappere maatstaf van de mondiale geldhoeveelheid, M1, wordt momenteel geschat op ongeveer 17.000 miljard dollar. Als al dat geld zou moeten worden vervangen door de 170.000 ton ooit gedolven goud, zou de goudprijs op ongeveer 3.100 dollar per ounce komen te liggen. Maar dan zou geen rekening zijn gehouden met de neiging van de goudmarkt om de prijs soms te hoog (zoals in 1980) of te laag te laten zijn.

Uiteraard is er een grote kans dat de prijzen van goud en andere grondstoffen op een lager niveau zullen pieken. Maar ook al lijkt een verviervoudiging van de huidige goudprijs binnen een paar jaar naar meer dan 5.000 dollar per ounce onmogelijk, dat was wél wat er – omgerekend – tussen 1978 en 1980 gebeurde. Als overheden geld blijven bijdrukken, voor economische impulsen of om een staatsbankroet te voorkomen, dan kan de angst voor een wijdverspreide waardeverlaging van de diverse munten en de daaruit voortvloeiende inflatie precies de juiste omstandigheden scheppen voor zo’n ongekende prijsstijging.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Martin Hutchinson