Fusie Latijn en Grieks van de baan

Leerlingen op het gymnasium krijgen in de toekomst een vak Griekse Taal en Cultuur en een vak Latijnse Taal en Cultuur en geen gecombineerd vak Griekse en Latijnse Talen en Culturen (GLTC).

Een commissie onder leiding van de hoogleraren Caroline Kroon (Latijn) en Ineke Sluiter (Grieks) bepleitte eind vorig jaar de invoering van GLTC op het gymnasium. Na forse kritiek van docenten is besloten Griekse én Latijnse Taal en Cultuur apart te geven, en voor beide vakken 760 lesuren in de bovenbouw uit te trekken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het oude voorstel. Latijn en Grieks blijven in het aangepaste voorstel een niet-verplicht keuzevak.

Dat blijkt uit een verslag van de jaarvergadering van de Vereniging Classici Nederland (VCN). Sluiter en Kroon lichtten daar hun plannen toe voor de toekomst van het onderwijs in de klassieke talen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) stelde de commissie in om te onderzoeken waarom leerlingen op het gymnasium bij het eindexamen lage cijfers halen voor Latijn en Grieks en hoe dit probleem moet worden opgelost.

Een ander omstreden voorstel van de commissie in haar vorig jaar gepubliceerde tussenrapport, was afschaffing van de proefvertaling bij het eindexamen. Ook daarop kwam veel kritiek vanuit het veld. Tijdens de bijeenkomst van de VCN zeiden de commissieleden daarover dat „een ongelezen tekst deel blijft uitmaken van het examen en dat een vertaalopdracht daarbij een goede mogelijkheid is”. De precieze invulling ervan is echter nog „onderwerp van gesprek binnen de commissie”. Als er grote veranderingen in het eindexamen komen, zal dat op zijn vroegst in 2017 het geval zijn.

De hoogleraren Kroon en Sluiter willen op dit moment niet reageren. Pas als het eindrapport deze zomer wordt gepubliceerd, willen ze hun werk toelichten. Op het congres van de VCN benadrukten ze het belang „van open interne discussie, maar het gesloten houden van de gelederen naar buiten toe”.

Meer over toekomst klassieke talen: nrc.nl/onderwijs

    • Bart Funnekotter