De Wereldomroep is een anachronisme

Een vaak genoemde maatregel om op de publieke omroep te bezuinigen is het opheffen van de Wereldomroep. Zou dat een gemis zijn? Via een wereldwijd netwerk levert deze omroep in uiteenlopende talen ontwikkelingshulp in de vorm van onafhankelijke berichtgeving. Een mooie taak, al doet BBC Worldservice hetzelfde op grotere schaal.

Daarnaast informeert de Wereldomroep de Nederlander in den vreemde over het thuisfront.

Met een vertrouwd Merck toch hoe sterck op carillon wordt dagelijks de toon gezet: Tot u spreekt het Vaderland. Na het nieuws volgt een actualiteitenrubriek. Vorige week trof de Wereldomroepverslaggever op de rampplek bij Tripoli „een zeshonderd meter lange vrijmarkt van verwoeste spullen en levens” aan. Afgezien van de merkwaardige associatie: wat maakt de vliegtuigcrash, de siëstacrisis, de vuilnisberg of het afzwaaien van Jack de Vries anders vanuit het Wereldomroep-perspectief? Moet nieuws überhaupt op een andere manier worden opgedist voor Nederlanders buitengaats? Zoals de Wereldomroep dat nu doet is een anachronisme.

De ‘meerwaarde’ van de Wereldomroep schuilt ook niet in de eindeloze opsomming van wegwerkzaamheden, weersomstandigheden en beurskoersen.

Want wie ter plaatse wil weten hoe het weer wordt, waar een wegversmalling is of hoe de aandelen ervoor staan, kan voor veel preciezer informatie op internet terecht.

Dan zijn er de rubrieken over Europa, de taal, de zeevaart, de expat en de regio.

Ik heb in het buitenland geen Europa-rubriek nodig om de PVV’er Barry Madlener te horen opmerken: „Als ik een Est was zou ik me wel drie keer bedenken voor ik in een zinkend schip als de euro stap.” Evenmin heb ik behoefte aan Op Zee, waarvan de presentator luisteraars bij een item over de reddingsboot begroet met: „Welkom aan boord en riemen vast.” De Wereldomroep heeft ook een zwak voor nieuws uit de provincie, zoals de geboorte van een kuikentje met drie poten in Flevoland of de terugkeer van oude straatnamen te Sas van Gent. Radio voor in Australië of Nieuw-Zeeland boerende emigranten die nog wel eens naar hun rare landje luisteren.

De Wereldomroep straalt een paar informatieve en sportprogramma’s uit die ook op Radio 1 zijn te horen. Mijn besparingstip: verspreid het signaal van Radio 1 continu via de frequenties van de Wereldomroep. Of je nu in Nederland of elders zit, die zender houdt je uitstekend op de hoogte van wat er thuis en in de wereld gebeurt. Daar wordt de buitenslands verblijvende Nederlander dan van tijd tot tijd verwezen naar de websites van de ANWB, de KNMI, de AEX en NostalgieNet.

    • Tom Rooduijn