CE Delft: industrie misbruikte emissiehandel

De zware industrie in Europa heeft misbruik gemaakt van het Europese systeem voor emissiehandel. In de periode 2005 tot 2008 heeft ze naar schatting 14 miljard euro aan oneigenlijke winsten geboekt. Dat blijkt uit een gisteren verschenen studie van adviesbureau CE Delft.

Uit de studie blijkt dat de zware industrie in de periode 2005 tot 2008 gratis emissierechten heeft gekregen van hun nationale overheden, maar dat ze de klant vervolgens wel een extra prijs in rekening heeft gebracht voor die rechten. Dit effect was met name te zien bij raffinaderijen, en bij staal- en ijzerbedrijven. Bij de chemische sector was het effect minder duidelijk.

Volgens CE Delft is er op deze manier een „substantiële” verschuiving van geld opgetreden van de consument naar de industrie.

Eerder was al bekend geworden dat stroomproducenten in Europa op deze manier miljarden aan oneigenlijke winsten hadden geboekt. Nu blijkt dat ook de zware industrie dat heeft gedaan. Het is een klap voor het Europese systeem voor emissiehandel, dat door Brussel wordt gezien als de hoeksteen van het klimaatbeleid.

De studie komt op een belangrijk moment. De eurocommissaris voor Klimaat, Connie Hedegaard, wil een dezer weken bekend maken hoe Europa zijn uitstoot in 2020 met 30 procent kan verlagen ten opzichte van 1990, in plaats van de voorgenomen 20 procent. De zware industrie vreest een aanscherping van het systeem voor emissiehandel. Tot nog toe was de industrie succesvol in haar lobby om te worden ontzien van al te zware maatregelen. Het zijn vooral de stroomproducenten die ‘gestraft’ zijn met strengere regels. Vanaf 2013 krijgen zij de emissierechten niet langer gratis. Ze moeten ze kopen op een veiling.

CE Delft pleit er in haar studie voor dat ook de zware industrie zijn emissierechten, in ieder geval deels, moet gaan inkopen op een veiling.