SNS hoeft klagers niet te betalen

SNS Bank hoeft twee gedupeerde beleggers hun geld niet terug te geven. De klagers hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat SNS hen misleid en bedrogen zou hebben.

Dat heeft de kortgedingrechter in Utrecht vanmorgen bepaald. De twee gedupeerden, oud-ondernemingsrechtadvocaat Peter van Schilfgaarde en Pieter Liebman uit Wassenaar, hadden SNS en financieel adviseur Bos & Partners voor de rechter gedaagd. Volgens hen had SNS hen helemaal niet mogen laten beleggen in een aantal complexe financiële fondsen, omdat die slechts voor professionele beleggers bestemd waren.

Zij kwamen weliswaar op eigen initiatief van Bos & Partners naar SNS met het verzoek deelnemingen in die fondsen aan te schaffen, maar SNS had hen daar op basis van de brede zorgplicht die een bank heeft voor moeten behoeden, stellen zij.

SNS betoogde drie weken geleden juist dat zij slechts een zogenoemde execution only-relatie had met beide klanten. Daarbij was op voorhand afgesproken dat SNS de klanten niet zou adviseren, begeleiden of waarschuwen over de beleggingen.

De zaak kwam aan het rollen toen als gevolg van de financiële crisis de gewraakte fondsen fors in waarde daalden.Later bleek ook dat enkele fondsen betrokken waren bij de miljardenfraude van Bernard Madoff.

De rechter vond toewijzing van de financiële claims in kort geding onverantwoord. Zo is onduidelijk of het daadwerkelijk om een misleidende constructie gaat, of dat het stelsel van effectenbewaring in internationaal verband nu eenmaal beperkingen met zich meebrengt voor beleggers.

Advocaat Jurjen Lemstra, die de gedupeerden bijstaat, betreurt het dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan over het vermeende onrechtmatig handelen van SNS. Hij is al eerder een bodemprocedure begonnen over dezelfde kwestie, maar dan namens een stichting met meerdere gedupeerden. Die stichting is teleurgesteld over de uitspraak van vanmorgen en gaat nu toezichthouder AFM inschakelen om alsnog een principe-uitspraak over de kwestie te krijgen.

SNS laat in een reactie weten verheugd te zijn dat de eis is afgewezen. De bank herhaalt het eerdere aanbod om alle gedupeerde beleggers deels tegemoet te komen.