Privacyrecht of publiek belang?

De beelden van het jongetje dat als enige de vliegtuigramp bij Tripoli overleefde, zorgden voor veel ophef. In Nederland bestaan geen harde regels waar het gaat om de afweging van privacy tegen het publiek belang. Dat wordt overgelaten aan de ‘goede smaak’ van de nieuwsredacties.

pagina 8 en 9