Nucleair akkoord met Iran

De presidenten van Iran en Brazilië, Ahmadinejad en Lula, en premier Erdogan van Turkije hebben vandaag in Teheran een nucleair akkoord ondertekend dat westerse zorgen over Irans atoomprogramma moet wegnemen en nieuwe sancties tegen Iran voorkomen.

Internationaal is terughoudend gereageerd. Volgens de Europese Unie is het akkoord een stap in de goede richting, maar maakt het nog geen einde aan de internationale zorgen, aldus een woordvoerder.

Het akkoord dat door bemiddeling van Brazilië en Turkije tot stand kwam, voorziet in een internationale ruil van nucleair materiaal. Iran zal het grootste deel van zijn voorraad laagverrijkt uranium naar Turkije sturen. Vandaaruit zal de nucleaire brandstof worden verrijkt voor gebruik in een Iraanse reactor die medische isotopen maakt. Het moet binnen een jaar terug zijn in Iran.

De nucleaire brandstof die Iran in ruil voor zijn uranium terugkrijgt zal niet kunnen worden opgewerkt tot het hoogverrijkt uranium dat nodig is voor een kernwapen. Iran ontkent overigens dat het aan een kernwapen werkt.

Afgelopen oktober maakte het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) al soortgelijke afspraken met Iran, maar dat eiste later toch weer dat het laagverrijkte nucleaire materiaal op Iraans grondgebied zou worden opgeslagen, in plaats van in Turkije zoals nu overeengekomen. Ook maakte Teheran toen bezwaar tegen de hoeveelheid nucleair materiaal dat buiten de landsgrenzen zou worden gehouden.

Volgens de nu gemaakte afspraken stuurt Iran binnen een week een brief naar het IAEA. Als dat akkoord gaat, zal Iran binnen dertig dagen 1.200 kilo laagverrijkt uranium – meer dan de helft van de voorraad van Iran – naar Turkije sturen. Daar blijft het, als Iraans eigendom. Het IAEA houdt toezicht op het uranium in Turkije. De verdere verrijking zou plaatsvinden in Frankrijk of Rusland.

De Braziliaanse president Lula en de Turkse premier Erdogan lieten weten dat met dit akkoord nieuwe sancties tegen Iran van de baan zouden moeten zijn.

De twee opkomende landen met nadrukkelijke belangstelling voor nucleaire energie zijn momenteel tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Nucleair akkoord: pagina 4