Koers euro bereikt nieuw dieptepunt

De koers van de euro is verder gezakt als gevolg van aanhoudende onrust over de schuldenlast van veel eurolanden en de zorg dat drastische bezuinigingen ten koste gaan van de economische groei in Europa.

De euro bereikte vanmorgen een nieuw dieptepunt van 1,2234 dollar. Dat is het laagste peil sinds april 2006. Dit jaar is de Europese munt al 14 procent gedaald tegenover de dollar, waarvan 7 procent alleen al deze maand.

President Trichet van de Europese Centrale Bank zei dit weekeinde in het Duitse blad Der Spiegel dat de economische problemen in Europa de grootste zijn sinds de Tweede Wereldoorlog, en wellicht sinds de Eerste. Hij pleitte voor een radicale aanpassing van de wijze waarop de eurozone wordt bestuurd.

Jürgen Stark, bestuurslid van de ECB, zei dat de onrust op de financiële markten alleen wegebt als de lidstaten hun economie hervormen en hun begroting op orde brengen. Op de financiële markten leeft echter de zorg dat al te harde bezuinigingen ten koste gaan van de economische groei en het schuldprobleem juist kunnen versterken.

Na prijsdalingen in Ierland en Portugal rapporteerde Spanje vrijdag de eerste daling van de consumentenprijzen (deflatie), met 0,1 procent, in zijn geschiedenis.

In Finland herhaalde de Duitse bondskanselier Merkel dat de reddingsoperatie van 750 miljard euro die vorige week werd afgesproken een tijdelijke oplossing is. „We hebben niet meer dan tijd gekocht om de grote verschillen in concurrentiekracht en begrotingstekorten binnen de eurozone op te lossen”, aldus Merkel. „Als we dat probleem negeren, dan zullen we niet in staat zijn de situatie te kalmeren.” De Belgische demissionaire premier Leterme riep de Europese leiders, met name Merkel, op om terughoudender te zijn met uitspraken over de eurocrisis.

Volgens verschillende bronnen werkt de Duitse regering aan een voorstel voor grootschalige hervormingen in de eurozone. Een aspect daarvan is dat andere landen het Duitse systeem zouden moeten overnemen, waarbij vanaf 2016 een tekort van meer dan 0,35 procent van het bruto binnenlands product verboden is.

De Oostenrijkse minister van Financiën, Pröll, heeft zich inmiddels achter dit idee geschaard. Ook in Frankrijk wordt nagedacht over wetgeving die een begrotingsbalans verplicht en die, net als in Duitsland, grondwettelijk wordt vastgelegd. Een verschil van mening kan ontstaan over de vraag of het begrotingstekort al dan niet moet worden gezien in het licht van de conjunctuur.

De Duitse minister van Financiën Schäuble zou vrijdag met voorstellen komen, bij de eerste vergadering van een werkgroep van eurolanden die nauwere economische samenwerking onderzoekt. Vanavond komen de EU-ministers van Financiën bijeen om te overleggen over de situatie binnen de eurozone.

Het mijden van risico’s door beleggers eiste vanmorgen zijn tol op de Aziatische beurzen, maar de Europese aandelenkoersen stonden rond het middaguur op lichte winst. De rentevoeten van de landen die de afgelopen weken onder vuur lagen, met name Griekenland, daalden. De rente op Griekse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar stond vanmorgen op 8,14 procent. Vorige week maandag begon de ECB met steunaankopen van staatsobligaties van zwakke landen, om zo de koersen te stutten en de effectieve rente naar beneden te drukken. Axel Weber, president van de Bundesbank, en bestuurslid van de ECB, stemde tegen dit plan.