Hoger loon na cao-akkoord ambtenaren

Vuilnismannen, zoals hier op het Waterlooplein in Amsterdam, zijn afgelopen weekend weer aan het werk gegaan na het bereiken van een nieuwe cao voor de 200.000 gemeenteambtenaren. Foto Bram Budel Nederland, Amsterdam, 16-05-2010 De vuilnismannen doen hun werk weer en zijn op zondag massaal uitgerukt om de enorme bergen met rotzooi in het centrum van Amsterdam weg te werken, hier op het Waterlooplein. foto: Bram Budel Bram Budel

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben zaterdagochtend een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor alle 200.000 gemeenteambtenaren. Hierdoor komt een einde aan de staking van de reinigers in Amsterdam en Utrecht. Dit weekend hebben ze het werk hervat.

In de nieuwe cao is voor afgelopen jaar met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 1,5 procent afgesproken. Komend jaar stijgen de ambtenarensalarissen met nog eens 0,5 procent. Of de VNG hier later dit jaar nog 1 procent aan toevoegt, laten de gemeenten afhangen van de bezuinigingen die het nieuwe kabinet zal doorvoeren.

De ambtenaren kunnen ook rekenen op een hogere eindejaarsuitkering. Ze krijgen eind 2010 en 2011 telkens 0,5 procent meer. De minimale eindejaarsuitkering stijgt van 836 naar 1.750 euro. De VNG heeft bovendien toegezegd dat het uitgangspunt is om niemand gedwongen te ontslaan.

Om een verbeterde cao af te dwingen staakten de schoonmakers in Amsterdam ruim een week en die in Utrecht twee weken. De gemeentelijke reinigingsdiensten zullen de komende dagen dubbele diensten draaien om het opgestapelde afval op te ruimen.

De binnenstad van Utrecht is inmiddels vrij van huisvuil. In Amsterdam wordt op de plekken waar het meeste vuil ligt opgestapeld, Amsterdam Centraal, het Rokin en het Damrak, nog schoongemaakt.

Ruud Kuin, die als bestuurder van de vakbond AbvaKabo FNV bij de onderhandelingen aanwezig was, zegt dat vooral het aantal afvalwagens beperkt is. Hij verwacht daarom dat het in Utrecht een aantal dagen en in Amsterdam zeker een week duurt voordat alles weer volledig schoon is.

De nieuwe cao loopt tot 1 juni 2010. De gemeenten en vakbonden hebben afgesproken dit najaar „in informele sfeer” alvast met elkaar om de tafel te gaan zitten, zegt VNG-secretaris Hans Schirmbeck. Hierdoor zouden de onderhandelingen over een nieuwe cao begin volgend jaar soepeler moeten verlopen.

De vorige cao voor gemeenteambtenaren liep op 1 juni 2009 af. Sindsdien probeerden de VNG en de vakbonden CNV Publieke Zaak, AbvaKabo FNV en CMHF tot een nieuwe cao te komen. Mede onder druk van schoonmaakstakingen in Amsterdam, Utrecht en in Den Haag tijdens en na Koninginnedag heropende de VNG afgelopen week de onderhandelingen. Afgelopen dinsdag naderden de VNG en de bonden elkaar. In onderhandelingen die van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend duurden, bereikten ze het definitieve akkoord.