CDA en VVD 'zien natuur als luxe'

In de Tweede Kamer hebben CDA, VVD, PVV, SGP en het Kamerlid Verdonk „weinig tot niets met natuur”. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties naar het stemgedrag bij 309 moties en amendementen tijdens het kabinet-Balkenende IV van 2007 tot aan de val in februari dit jaar.

„Deze politieke partijen zien natuur als luxe, als een sluitpost. Dat is hetzelfde als zeggen dat je het belangrijk vindt om een mooi huis te bouwen, terwijl je bezuinigt op het leggen van de fundering”, aldus de onderzoekers.

Oud-minister Cees Veerman (CDA), voorzitter van Vereniging Natuurmonumenten, is „nogal teleurgesteld” in met name het CDA. „Een belangrijke opgave is dat we komen tot een nieuwe harmonie in het landelijk gebied tussen landbouw en natuur.” In de Tweede Kamer heeft GroenLinks het meeste op met natuur, zo blijkt. Op zeer korte afstand volgen Partij voor de Dieren, D66 en SP. De partijen die zich in het midden bevinden zijn PvdA en ChristenUnie. De „matige score” van deze partijen wordt verklaard doordat zij „regelmatig” met coalitiepartner CDA mee stemden.

Directeur Jan Jaap de Graeff van Vereniging Natuurmonumenten concludeert uit het onderzoek dat, tot zijn spijt, „de klassieke links-rechts tegenstelling helemaal terug is”. De Graeff: „De politiek stookt de tegenstellingen tussen natuur en economie op. Dat is een heilloze weg die ook niet nodig is, want als je verstandig opereert, valt natuur prima te combineren met landbouw en recreatie.”

Een „goede” motie noemen de natuuronderzoekers onder meer de oproep voor het „hoogst mogelijke ambitieniveau” bij het beschermen van Europese biodiversiteit. Een „slechte” motie is bijvoorbeeld het verzoek om natuurbeheer door boeren en landeigenaren te laten geschieden.

    • Arjen Schreuder