Verburg is een marionet van de agrarische lobby

Wat een indrukwekkend stuk, dat manifest van de hoogleraren tegen de vee-industrie (Opiniepagina, 28 april). Geen speld tussen te krijgen. Des te beschamender is de reactie van minister Verburg (CDA) in de krant van 7 mei. Met een paar slappe statements probeert ze deze aanklacht van tafel te vegen. Het is duidelijk dat Verburg nog steeds slechts een marionet is van de machtige agrarische lobby. Deze goedgeoliede organisatie heeft zich genesteld in alle bestuurslagen, op zowel gemeentelijk, provinciaal als rijksoverheid niveau. Haar drijfveer is het pure eigenbelang van de sector, zonder enige scrupule. Keer op keer blijkt dat er door haar toedoen allerlei juridische achterdeurtjes zijn aangebracht in regelgeving en bestemmingsplannen. Deze schijnbare details zijn vrijwel onzichtbaar voor het grote publiek. Dat komt pas aan het licht als er bezwaar wordt gemaakt tegen concrete uitbreidingsplannen. Dan pas blijkt dat zelfs de rechter geen juridische grond heeft om een vergunning te weigeren. Het wordt hoog tijd dat dit gezwel in de samenleving eens blootgelegd en aangepakt wordt.

Frans Beems

Loosbroek (NB)

    • Frans Beems