Overbevissing

wetenschapspagina 04-05-10

Mijn grootvader was begin vorige eeuw kapitein op een zeevisservaartuig dat nog op het zeil voer. In 1924 moest hij noodgedwongen de visserij vaarwel zeggen. In 1958 schreef hij (met alleen lager onderwijs) zijn memoires in een paar honderd dicht betikte vellen. Op de allerlaatste pagina staat: “Alles in hem kwam er tegen in opstand, dat de reeds eeuwen bestaande beugvisserij, ten dode zou zijn opgeschreven. En toch, hij was nuchter genoeg om te begrijpen, dat als er niet spoedig internationaal werd ingegrepen, de visstand in de Noordzee en later ook in andere gebieden, dusdanig zou verminderen, dat er voor de beugsloepen en voor de trawlers van een rendabel bedrijf geen sprake meer zou zijn.”Een vooruitziende blik van een eenvoudige praktijkman, want binnenkort is het dan inderdaad zover. Zie ook films als The End of the Line, The Cove en het recente Oceans. Schrijnend is dat het ook nog eens gesubsidieerde ecosysteemvernietiging is. Regeringen hebben decennia lang de visserij op allerlei manieren gesubsidieerd. En nationale visbelangen blokkeren tot op de dag van vandaag een verstandig visserijbeleid. De catastrofale overbevissing zal binnen afzienbare tijd leiden tot onomkeerbare massale uitsterving. Die uitsterving is voor heel wat soorten reeds nu gaande. Zelfs op zeer korte termijn ernstig met uitsterven bedreigde vissoorten kregen ook tijdens de recente internationale CITES-conferentie geen enkel respijt. En CITES is nota bene de Convention on International Trade in Endangered Species, waarvan het doel is bedreigde soorten te beschermen.

Maurits Groen

Haarlem

    • Maurits Groen