nrc.nl/ crisiskaart

Hoe verhoudt de Griekse staatsschuld zich tot Nederland? Zie de kaart met economische cijfers van Europa.