Misbruik aan het begin van de zestiende eeuw

Al eeuwenlang is er sprake van seksueel misbruik door geestelijken, aldus Ben van der Velden (Opiniepagina, 12 mei), waarna hij een voorbeeld geeft uit 1789. De priester-componist Nicolaas Gombert (ca. 1490-1560) misbruikte al in de eerste helft van de zestiende eeuw een jongen die hem als koormeester was toevertrouwd. Gombert werd tot de galeien veroordeeld. Vervolgens zou Karel de Vijfde hem gratie hebben verleend, vanwege een bundel met composities. Het verhaal is in menige muziekgeschiedenis te lezen; ook hier zwijgen de bronnen over het slachtoffer.

Marcel Zijlstra

Amsterdam