Expertdiscussie

Corruptie én op onze pof leven in Athene gaan niet samen

De 750 miljard euro die de EU-leiders aankondigden ter redding van Club Med zorgen voor een paar dagen of weken uitstel, maar geen afstel. De politici zijn druk met de schulden, want dat is het meest urgent, maar tegelijk zijn Griekenland, Portugal en Spanje ook veel te duur geworden om met succes te kunnen exporteren. Zonder export geen groei, zonder groei niet meer belastingontvangsten, en zonder meer belastinggeld geen schijn van kans om rente te betalen op een explosief groeiende schuld. Daarom staan twee onderwerpen op de agenda: een ordelijke herfinanciering van de schulden en een snel recept om de drie landen weer concurrerend te maken.

Dat kan volgens Domingo Cavallo, oud-minister van Financiën in Argentinië, op deze manier: verhoog de btw tot 25 procent in Griekenland en Portugal (21 procent in Spanje dat minder ziek is) en schaf alle werkgeverpremies af. Dat maakt de kosten voor het bedrijfsleven direct zo’n 20 procent goedkoper, zodat de export kan aantrekken (export is altijd vrij van btw). In Griekenland vraagt dat om een quantumsprong bij de belastingdienst. Het hoge tarief is er nu al 23 procent, maar levert gemiddeld niet meer op dan 8,1 procent.

Maar als Griekenland de corruptie en belastingontduiking niet wil aanpakken, hoe kunnen wij dat doen vanuit Berlijn of Den Haag? Een afboeking op Griekse, Portugese en Spaanse schuld geeft natuurlijk problemen voor de banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Frankrijk, Duitsland en ook Nederland. Laat dan de EU die banken helpen volgens het beproefde recept van nieuwe aandelen in handen van de overheid of eventueel complete nationalisatie.

Eduard J. Bomhoff

Hoogleraar economie aan de Universiteit van Nottingham in Maleisië. Zijn laatste boek is ‘Uitgekleed’ (Uitgeverij Balans) over de financiële crisis.

Hoog tijd voor een wet op politieke partijen

In het Nederlandse parlement is een politieke partij vertegenwoordigd waar vrouwen geen lid van kunnen worden. Nee, niet de SGP. Daarvan kunnen vrouwen sinds een aantal jaren lid worden. Ik doel op de PVV. Geen enkele vrouw is lid van die partij. Ook mannen slagen er trouwens niet in zich als lid aan te melden.

Om vier redenen moet er een wet op politieke partijen komen. 1) De uitspraak van de Hoge Raad betreffende de SGP dat de Staat „gehouden is om maatregelen te nemen die er daadwerkelijk toe leiden dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen toekent en dat de Staat daarbij een maatregel moet inzetten die effectief is en tegelijkertijd de minste inbreuk maakt op de grondrechten van de (leden van de) SGP.” 2) De ondemocratische structuur van de PVV. 3) De financiering van politieke partijen. 4) De openbaarheid van de besluitvorming van politieke partijen.

In die wet zouden enkele algemene regels over het lidmaatschap gesteld moeten worden. Het SGP-probleem zou zo via een regel die voor alle partijen geldt, opgelost kunnen worden, terwijl de partij toch aan de eigen principiële uitgangspunten vast zou kunnen houden. Vervolgens zouden enkele minimale regels over interne partijdemocratie en openbaarheid van besluitvorming opgesteld dienen te worden. Het ligt voor de hand dat men sommige problemen beter in beslotenheid kan bespreken, maar elementaire zaken als de definitieve vaststelling van een beginselprogramma, de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s horen openbaar te zijn. Ten derde moeten er regels komen betreffende de inkomsten van partijen.

Jan Dirk Snel

Journalist en historicus. Schrijft geregeld over politiek, religie en filosofie.

Dit zijn delen uit langere expertdiscussies, te lezen via nrc.nl/expert