Duurzame energie in Spanje in de knel

De Spanjaarden moeten er maar aan wennen dat hun regering haar beloften niet nakomt. Geconfronteerd met de last van het subsidiëren van de duurzame energiesector van het land, overweegt Spanje de royale uitkeringen aan de producenten van zonne- en windenergie te korten. Beleggers kunnen daardoor worden getroffen.

De regering veroorzaakte in 2008 een stormloop op de bouw van zonne-energiecentrales door een aantrekkelijke subsidie te verstrekken. Die garandeerde de centrales een vaste hoge prijs per kilowattuur energie. Een ‘zonnemonster’ was geboren: Spanje nam dat jaar de helft van ’s werelds nieuwe centrales voor zijn rekening, in termen van wattage. De regering zette het initiatief al vrij snel op een lager pitje. Maar Spanje heeft zich wel verplicht de inefficiënte productie van de eerste zonnekrachtcentrales te blijven subsidiëren, bovenop andere technologieën als wind. De dalende vraag en brutoprijzen hebben duurzame energie vorig jaar duur gemaakt. De subsidies kosten Spanje dit jaar 6 miljard euro, waarvan 40 procent voor zonne-energie.

Intussen worden de elektriciteitslasten in Spanje kunstmatig laag gehouden. Jarenlang heeft de regering de prijs gedrukt via gereguleerde tarieven, waarbij het verschil ten opzichte van de reële energiekosten binnenkort 15 miljard euro zal bedragen – een verschil dat de producenten geacht worden in de toekomst via hogere tarieven terug te verdienen.

Het is lastig de sector een duurzame economische structuur te geven. Het doorberekenen van een groter deel van de lasten aan de eindgebruikers zal een storm teweegbrengen op het moment dat de overheid versoberingsmaatregelen tracht op te leggen. En het Spaanse bedrijfsleven heeft het al moeilijk genoeg om te kunnen concurreren. Maar het aanpakken van de zonne-energiesector heeft een voordeel. Sommige beleggers verwezenlijken volgens analisten jaarlijkse rendementen van meer dan 30 procent. De dalende productiekosten van zonnepanelen betekenen dat de sector in de toekomst minder steun accepteert.

De vraag is of de regering de subsidies voor bestaande centrales zal wijzigen. Het met terugwerkende kracht schrappen van subsidies kan een probleem vormen voor de banken die voor 23 miljard euro zonnecentrales hebben gefinancierd, vaak met leningen tot 90 procent van de waarde. De onzekerheid heeft nu al een aantal beursgenoteerde duurzame energiebedrijven geschaad en geleid tot twee afgeblazen beursintroducties. Dat is het pijnlijke bewijs dat het energiebeleid in Spanje van oudsher wordt bepaald door de waan van de dag.

Fiona Maharg-Bravo

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Fiona Maharg-Bravo