Portugal gaat bezuinigen

De Portugese regering heeft gisteren overeenstemming bereikt met de oppositie over de bezuinigingsmaatregelen. Premier Sócrates en oppositieleider Coelho willen het begrotingstekort dit jaar met twee miljard euro terugdringen door lagere overheidsuitgaven en een verhoging van de belastingen. De maatregelen zijn nodig om aanspraak te kunnen maken op het vangnet van 750 miljard euro dat de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds afgelopen weekeinde overeenkwamen. De Spaanse premier Zapatero kondigde woensdag al nieuwe bezuinigingen aan. De belangrijkste maatregel betreft een verlaging van de ambtenarensalarissen met 5 procent dit jaar. Met de maatregelen wil de regering in twee jaar 15 miljard euro extra bezuinigen. De twee grootste vakbonden in Spanje dreigden gisteren met stakingen. (Reuters)