Oorlog in de achtertuin

Menno Steketee noemt in zijn recensie (Boeken, 07.05.10) van Oorlog in je achtertuin majoor Sas een tragische figuur. Tragisch is dat de Nederlandse politiek toentertijd geen oog had voor de ernst van de informatie van Sas over een aanstaande Duitse aanval op Nederland. Binnen de toenmalige Nederlandse militaire inlichtingendienst GSIIIa waren er wel degelijk mensen die Sas’ inlichtingen serieus namen. Maar de Nederlandse politiek van neutraliteit stond op gespannen voet met dit soort waarschuwingen. De aanloop naar de Amerikaanse aanval op Irak laat een frappante gelijkenis zien, namelijk de neiging van de politiek om informatie uit inlichtingenwerk naar eigen smaak te interpreteren ofwel te negeren. In de recensie wordt de reputatie van Hans Oster wel erg gemakkelijk in twijfel getrokken, omdat hij Sas niet zou hebben verteld over de werkelijke Duitse intenties achter de aanval op Nederland. Hoe weet Steketee dat zo zeker? Tot slot stelt Steketee dat de meidagen, als Den Haag Sas had geloofd, ‘hooguit meiweken’ waren geworden. Lijkt mij een zinloze gedachtengang. Sas werd niet geloofd, althans niet door de politiek. Dat is een politieke tragedie van jewelste.

Joost van Meeteren, Bennekom