Jodenvernietiging bekend

Weliswaar heeft de BBC vanaf juni 1942 aandacht besteed aan vergassingen in Polen, zoals enkele briefschrijvers naar aanleiding van Elsbeth Etty’s recensie van Pressers Homo submersus (Boeken, 16.04.10) schreven, maar Anne Frank heeft dit pas halverwege 1944 aan haar dagboek toevertrouwd. De passage die op 9 oktober voorkomt in Het Achterhuis komt niet voor in haar eerste dagboekversie, maar wel in haar tweede, die ze vanaf mei 1944 begon te schrijven.

David Barnouw, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam

    • David Barnouw
    • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie