Commissie: leg begroting voor

De EU-lidstaten moeten hun financiële beleid jaarlijks op elkaar afstemmen door de ontwerpbegrotingen aan Brussel voor te leggen. Dat stelt de Europese Commissie voor. Parijs beschouwt de ontwikkelingen binnen de EU die uit de crisis voortkomen als ‘verfransing’ van de Unie.

pagina 11