Bijna akkoord over cao gemeenteambtenaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden proberen vandaag een definitief akkoord te bereiken over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Eerder deze week naderden de VNG en de bonden elkaar naar eigen zeggen in een onderhandeling die van dinsdagmiddag tot woensdagochtend half vier duurde. De gemeentelijke reinigingsdiensten van Utrecht en Amsterdam hebben aangekondigd het werk neer te leggen totdat ze verzekerd zijn van een verbeterde cao. Ze staken inmiddels meer dan een week.

De vorige cao van de ambtenaren liep op 1 juni 2009 af. Het afgelopen jaar lukte het de VNG en de vakbonden AkvaKabo FNV, CNV Publieke Zaken en CMHF ondanks verschillende pogingen niet tot een nieuw akkoord te komen. De gemeenten willen de lonen bevriezen, terwijl de vakbonden een loonsverhoging van 1,5 procent eisen om koopkracht te behouden. Daarnaast pleiten de vakbonden voor het behoud van werkgelegenheid. Rond het middaguur zijn de twee partijen opnieuw met elkaar om de tafel gaan zitten.

Vorige week heropende de VNG de onderhandelingen, nadat schoonmaakdiensten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag tijdens en na Koninginnenacht staakten. Om de stakingen te voorkomen, stapten Amsterdam en Den Haag eind vorige maand naar de rechter. Volgens de gemeenten zou de openbare veiligheid door de ophoping van vuil in gevaar komen. De rechtbank oordeelde echter in beide gevallen dat de schoonmakers het werk gewoon mochten neerleggen.

Inmiddels bepalen grote bergen afval, overvolle prullenbakken en vieze straten het straatbeeld in Amsterdam en Utrecht. Omdat de temperatuur de komende dagen naar verwachting zal stijgen, neemt de kans op ongedierte in het afval toe. De vakbonden kondigden aan dat ook de reinigingsdiensten in Den Haag, Purmerend en Naaldwijk komende week staken, indien de onderhandelingen vandaag wederom niet tot een akkoord leiden.

De nieuwe ambtenaren-cao zal met terugwerkende kracht gelden voor de periode vanaf 1 juni 2009. Vooruitlopend op mogelijke loonsverhoging, raadde de VNG de 430 Nederlandse gemeenten in april dit jaar aan de ambtenarenlonen eenmalig met 1 procent te verhogen. Volgens een woordvoerder van de VNG heeft het merendeel van de gemeenten dit advies destijds opgevolgd. Tot wanneer de cao zal lopen is nog onbekend, de termijn is onderdeel van de onderhandelingen.