Ayn Rand en de Tea Party

Het bevreemdt mij hoe iemand Atlas shrugged van Ayn Rand als een kapitalistisch manifest kan interpreteren. Zelf trek ik een andere conclusie uit het boek en zie ik in dit boek veel van wat ook in ons eigen land gebeurt. Dat is de tweedeling tussen vakmensen/handwerkers (ingenieurs, accountants, artsen, verpleegkundigen, vuilnisophalers, metselaars, etc.) enerzijds en anderzijds het grote aantal beroepen dat het aansturen van deze mensen inhoudt. Deze laatste groep is oververtegenwoordigd. Atlas shrugged beschrijft in romanvorm de uiterste consequentie van dit systeem. De overheid maakt er in het verhaal letterlijk een puinhoop van, omdat ze beslissingen neemt over zaken waar ze geen verstand van heeft en de mensen die het eigenlijke werk moeten doen samen een utopia stichten waar (dit) werk wordt beloond. De hebzucht in Atlas shrugged zit juist niet bij de ondernemers, maar bij de overheid. Niet zo verbazend als we bedenken dat de schrijfster van het boek heel aardig de situatie in haar eigen communistische vaderland beschrijft.

Maarten van der Burgt, Akersloot

    • Maarten van der Burgt